fr  /  cz

Vědecká spolupráce

Jedním z cílů podpory spolupráce mezi francouzskými a českými vědci je zvýšit počet francouzsko-českých projektů financovaných Evropskou unií, zejména v rámci programu Horizont Evropa.
Vědecká a univerzitní sekce Francouzského institutu v Praze proto investuje do prvních fází vědecké spolupráce, od prvních kontaktů mezi českými a francouzskými vědci.
Za tím účelem jsou v „Barrandeově programu“ navrženy tři systémy:

  • Výměnné semináře mezi výzkumnými pracovníky na konkrétní témata (Barrande workshops), pořádané střídavě ve Francii a v České republice, mají za cíl přinést nové nápady pro vědeckou spolupráci mezi českými a francouzskými týmy.
  • Program mobility výzkumných pracovníků (Barrande mobility), spolufinancovaný z českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), umožňuje dvěma týmům navazovat kontakty kolem společného výzkumného projektu díky podpoře mobility mladých výzkumníků.
  • Stipendia Barrande jsou spolufinancována z MŠMT a jsou zaměřena na doktorandy, kteří se stávají skutečnými „velvyslanci“ schopnými vytvářet trvalé vazby mezi dvěma výzkumnými týmy.
     

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem