fr  /  cz

CEFRES

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

CEFRES podporuje mobilitu v rámci Francie a zemí Visegrádské čtyřky a přijímá mladé vědce a výzkumné pracovníky, jejichž výzkumné projekty jsou v souladu se všeobecnou vědeckou politikou ústavu.


výzkumný tým

knihovna

mobilita

tematické semináře

CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách – měl v době svého založení v roce 1991 za cíl znovuobnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou, která procházela po pádu komunistického režimu mnohými proměnami.

Od té doby je vytváření sítí mezi výzkumnými skupinami z Francie, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska jedním z poslání CEFRESu. Jako člen sítě francouzských výzkumných institutů v zahraničí IFRE se CEFRES v roce 2007 stal servisním a výzkumným pracovištěm francouzského národního centra pro vědecký výzkum CNRS (Centre national de la recherche scientifique), USR 3138.

 

CEFRES tak spadá pod správu dvou francouzských institucí – Ministerstvo evropských a zahraničních věcí (MEAE) a CNRS. Jeho vědecká rada se schází jednou ročně.

Díky dohodě mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky, podepsané 21. listopadu 2014, tvoří ústav spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky partnerské instituce v rámci platformy vědecké francouzsko-české spolupráce v humanitních a společenských vědách, nazvané Platforma CEFRES. Symbolem jeho ukotvení do českého vědeckého prostředí je také fakt, že se ústav přestěhoval v prosinci 2015 do budovy Akademie věd, v ulici Na Florenci 3.

Prostřednictvím vědecké sítě ve Francii a ve střední Evropě, rozvíjí CEFRES svou politiku okolo tří prioritních výzkumných záměrů definovaných díky spolupráci s partnery v České republice.

CEFRES podporuje mobilitu v rámci Francie a zemí Visegrádské čtyřky a přijímá mladé vědce a výzkumné pracovníky, jejichž výzkumné projekty jsou v souladu se všeobecnou vědeckou politikou ústavu.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem