fr  /  cz

Diplomy

DELF /DALF a Diplômes de français professionnel

DELF /DALF

Obecné informace

DELF (Diplôme d'études en langue française) a DALF (Diplôme approfondi de langue française) jsou diplomy z francouzského jazyka uznávané francouzským ministerstvem školství. Mají doživotní platnost po celém světě a dokládají jazykovou úroveň při vstupu na frankofonní školy, univerzity či do firem.

Zkoušky DELF a DALF jsou rozděleny podle úrovní SERRJ a mají několik verzí: Pro širokou veřejnostJunior a ScolairePro a Prim. Každá verze bere v úvahu věk a zájmy uchazečů. Přihlásit se může kdokoli.

Hodnota diplomu je zcela stejná bez ohledu na zvolenou verzi. Na diplomu není uvedena žádná zvláštní poznámka, pouze přezkoušená úroveň.

Úrovně jsou nezávislé: každý uchazeč se tedy může přihlásit na zkoušku podle svého výběru. Během jednoho termínu zkoušky může dokonce složit zkoušek několik.

Přihlášku najdete zde.

Hodnocené dovednosti
Při každé zkoušce se hodnotí uchazečova úroveň ve čtyřech oblastech : porozumění nahrávkám a mluvený projev (v interakci s porotou), čtení a psaní.
Příprava

Všechny naše kurzy obecné francouzštiny odpovídají úrovním DELF a DALF.

Nabízíme rovněž přípravné kurzy na zkoušky DELF B1, DELF B2 a DALF C1/C2. Kurzy nejsou podmínkou ke zkoušce, v přípravě na ni však výrazně pomohou.

Chcete-li zjistit, která zkouška odpovídá vaší úrovni, doporučujeme :

  • Poradit se s vyučujícím.
  • Prohlédnout si referenční tabulku srovnávající úrovně kurzů Francouzského institutu v Praze s úrovněmi zkoušek DELF / DALF.
  • Podívat se na příklady témat dostupné na stránkách CIEP.
Referenční tabulka

Zkouška

Odpovídající počet vyučovacích hodin

Hodin celkem

Úrovně IFP

DELF A1 

60 hodin od úrovně 0

60

A1.2

DELF A2 

100 hodin od úrovně DELF A1

160

A2.2

DELF B1 

150 hodin od úrovně DELF A2

310

B1.3

DELF B2 

180 hodin od úrovně DELF B1

49

B2.3

DALF C1 

200 hodin od úrovně DELF B2

690

C1

DALF C2 

200 hodin od úrovně DALF C1

890 a více

C1

Praktické informace
  • Francouzský institut je jediné pověřené centrum zkoušek DELF / DALF v Praze. Mimo Prahu je možné zkoušku složit v jedné ze šesti Francouzských aliancí (BrnoBohème du sudLiberecPardubicePlzen et Ostrava), jelikož mají všechny akreditaci na skládání zkoušek DELF/DALF.
  • DELF B2 a DALF C1 nahrazují veškeré jazykové vstupní zkoušky na francouzské univerzity (požadovaná úroveň se v různých zařízeních liší).
  • V České republice jsou diplomy DELF B1, B2, a DALF C1, C2 oficiálně uznávané Ministerstvem školství ČR, složení zkoušky DELF B1 či B2 nahrazuje volitelnou jazykovou část maturitní zkoušky.
  • Je potřeba počítat s prodlevou cca 10-12 týdnů měsíců od data zkoušky po obdržení diplomu.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem