fr  /  cz

Galerie 35

Otevřeno od pondělí do soboty od 10:00 do 19:00 - vstup zdarma

Galerie 35 je zaměřena na současnou výtvarnou tvorbu. Jejím cílem je navazování dialogu a podpora výměny mezi francouzskými a českými uměleckými scénami.

V současnosti se Galerie 35, která je v gesci kulturního oddělení Francouzského institutu, zaměřuje především na fotografii, videoart a digitální technologie.

V rámci výstavního programu Galerie 35 představuje také prostřednictvím pedagogických, vědeckých a institucionálních výstav různé tematické cykly Francouzského institutu v Praze 

Program na rok 2021

  • 3. - 22. března: Belgický francouzsky mluvící komiks

    Belgické Velvyslanectví v Praze představuje od 3. do 22. března 2022 v Galerii 35 Francouzského institutu výběr belgických komiksů, převzatých z výstavy „Le Tour de Belgique en BD“ z produkce  Muzea Komiksů v Bruselu ve spolupráci s belgickým Ministerstvem zahraničních věcí.

    Originalitou této výstavy je kromě prezentace skvělých komiksů rovněž ukázka fotografií z míst, která inspirovala vznik těchto děl. Odtud také název výstavy: „Le Tour de Belgique en BD…“.

    Výběr děl pro tuto výstavu byl proveden tak, aby v rámci Dnů Frankofonie představil publiku blíže frankofonní autory těchto komiksů.
Kontakty

Kulturní atašé, zástupkyně ředitele
Sarah Doignon sarah.doignon@ifp.cz

Asistentka zástupkyně ředitele, pronájem prostor
Kateřina Nevečeřalová katerina.neveceralova@ifp.cz

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem