fr  /  cz

Galerie 35

Otevřeno od pondělí do soboty od 10:00 do 19:00 - vstup zdarma

Galerie 35 je zaměřena na současnou výtvarnou tvorbu. Jejím cílem je navazování dialogu a podpora výměny mezi francouzskými a českými uměleckými scénami.

V současnosti se Galerie 35, která je v gesci kulturního oddělení Francouzského institutu, zaměřuje především na fotografii, videoart a digitální technologie.

V rámci výstavního programu Galerie 35 představuje také prostřednictvím pedagogických, vědeckých a institucionálních výstav různé tematické cykly Francouzského institutu v Praze 

Program na rok 2021

  • Červen: 100 let Francouzského institutu, komiksy Lucie Lomové
  • Červenec: Klez Brandar, Lusk Dizehan
  • Říjen: Z našeho pohledu, výběr videí pojednávajících o současném umění z významných francouzských veřejných sbírek (Národní centrum vytvarného umění - Cnap a Regionální fond současného umění - Frac Lorraine). Kurátorkou výstavy je Liberty Adrien.
  • Listopad: Digitální listopad: Francouzská virtuální realita v centru pozornosti. Kino 360° představí pražské veřejnosti v listopadu 2021 francouzskou uměleckou digitální tvorbu, a tím v roce 2022 zahájí novou výraznou osu jak v infrastruktuře tak v programové nabídce Francouzského institutu založenou na digitálních technologiích. 
  • Prosinec: « I hope this mail find you well » je výstava Ateliéru performance FAVU Brno. Návrh obsahuje sérii situací vytvořených specificky pro prostor a kontext Francouzského institutu.
Kontakty

Kulturní atašé, zástupkyně ředitele
Sarah Doignon sarah.doignon@ifp.cz

Asistentka zástupkyně ředitele, pronájem prostor
Kateřina Nevečeřalová katerina.neveceralova@ifp.cz

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem