fr  /  cz

Galerie 35

Otevřeno od pondělí do soboty od 10:00 do 19:00 - vstup zdarma

Galerie 35 je zaměřena na současnou výtvarnou tvorbu. Jejím cílem je navazování dialogu a podpora výměny mezi francouzskými a českými uměleckými scénami.

V současnosti se Galerie 35, která je v gesci kulturního oddělení Francouzského institutu, zaměřuje především na fotografii, videoart a digitální technologie.

V rámci výstavního programu Galerie 35 představuje také prostřednictvím pedagogických, vědeckých a institucionálních výstav různé tematické cykly Francouzského institutu v Praze 

 

Program

Kontakty

Kulturní atašé, zástupkyně ředitele
Sarah Doignon sarah.doignon@ifp.cz

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem