fr  /  cz

Důležité: Přečtěte si před zahájením testu!

Spolehlivost testu závisí hlavně na Vás:

  • Před zahájením testu se ujistěte, že ho budete moci vypracovat v klidu, za plného soustředění.
  • Zodpovězení všech otázek doporučujeme věnovat přibližně 40 minut. Ujistěte se, že máte dostatek času na dokončení testu bez přerušení.
  • Postupujte podle pokynů, odpovídejte bez nahlížení do učebnic, slovníků nebo internetového vyhledávače. 

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST A PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ TEST!

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem