fr  /  cz

Film a audiovize

Audiovizuální spolupráce

Audiovizuální oddělení se zabývá propagací francouzské audiovizuální tvorby a je partnerem pro české a francouzské profesionály z oblasti filmu, televize a rozhlasu. 
Úzce spolupracuje s filmovými distributory, provozovateli kinosálů, producenty, s pořadateli filmových festivalů a filmovými kurátory. 
Další spolupráce probíhá také v oblasti filmových škol či v oblasti filmové výchovy v rámci projektu CinEd.

Audiovizuální oddělení se soustředí především na podporu distribuce francouzských filmů na českém trhu. Společně s českými distributory a kinaři zviditelňuje současnou francouzskou kinematografii pořádáním Festivalu francouzského filmu, který je základním kamenem audiovizuální spolupráce již od roku 1996.

K propagaci francouzského filmu významně přispívá také Kino 35, plně digitalizovaný kinosál Francouzského institutu v Praze.

Audiovizuální oddělení rovněž sleduje vývoj v oblasti české audiovize, shromažďuje statistické údaje týkající se českého filmového trhu, sleduje výsledky návštěvnosti francouzských filmů v české distribuci a přispívá k propagaci francouzských televizních a rozhlasových operátorů TV5MONDE, France 24 a RFI v ČR.
 

Kontakty

Projektová manažerka – audiovize, Festival francouzského filmu
Anna Mitéran anna.miteran@ifp.cz

Projektová manažerka – Kino 35
Nela Housková
 nela.houskova@ifp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem