fr  /  cz

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů poskytnutých při elektronické komunikaci a při návštěvě webů Francouzského institutu v Praze, úřadu zřízeného při Francouzském velvyslanectví v Praze se sídlem Štěpánská 644/35, Praha 1 (dále jen "poskytovatel").
 2. Vyplněním internetového formuláře na webu umístěného na doméně ifp.cz a jejích poddoménách (dále jen "web") potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a přijetí těchto podmínek dle předchozího odstavce.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
 5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, telefon, e-mail) jsou nutné pro poskytování služby zákazníkovi.
 6. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu uživatele nebo číslo platební karty.
 7. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro uživatele, účtování těchto služeb uživateli a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.
 8. Účelem zpracování osobních údajů může být dále využití pro obchodní sdělení poskytovatele uživateli a pro potřeby přímého marketingu. Pro takové zpracování poskytovatel vyžaduje projevení souhlasu uživatele vyplněním příslušného formuláře na webu. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.
 9. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 10. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 11. Během používání webu jsou dále poskytovatelem zpracovávány také lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj uživatele webu. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám, identifikace elektronické platby, pokusy narušení bezpečnosti, předcházení přetížení služby) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu zákazníka a porušování práv třetích osob. Tyto lokalizační údaje jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, nejpozději však do šesti měsíců od jejich pořízení.
 12. V případě zadání osobních údajů uživatele a nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka a poskytovatele, jsou takto zadaná data smazána do 30 dnů od jejich zadání.
 13. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci případného smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.
 14. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 15. Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem