fr  /  cz

Mobilita pro vědce

Ve Francii dochází k navazování Partnerství Huberta Curiena (PHC) financovaných Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje za podpory Ministerstva školství a výzkumu. Vedení většiny z těchto partnerství bylo svěřeno agentuře Campus France.

Více informací na webu Campus France Klikni zde

Partnerství probíhá formou výzkumného projektu založeného společně dvěma týmy - francouzským a zahraničním. Po hodnocení obdrží projekt finanční podporu obou partnerských institucí.

Barrande mobility 

Barrande mobility je program mobility vědců mezi Českou republikou a Francií. Na české straně ho spolufinancuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), na straně francouzské pak Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci (MEAE) a Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (MESR).

Tento program má za cíl umožnit oběma týmům se blíže seznámit a prohloubit jejich spolupráci. Po dobu dvou let financuje pobyty českých vědců ve Francii a francouzských vědců v České republice.

V praxi se musí oba týmy přihlásit do projektového řízení, které je vyhlašováno každý rok v březnu a přihlašování je možné až do května či června. Podrobné informace o tomto projektovém řízení naleznete zde. Je důležité vědět, že francouzský tým musí projekt předložit agentuře Campus France a český tým MŠMT. Projekty jsou následně vyhodnocovány francouzsko-českou komisí.


Další výzva bude vyhlášena na jaře 2024 s uzávěrkou pro podání přihlášek v létě 2024.

PHC Danube - VÝZVA DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Kromě dvoustranných partnerství Hubert Curien (PHC):
  • francouzsko-rakouské (Amadeus),
  • francouzsko-bulharské (Rila),
  • francouzsko-české (Barrande),
  • francouzsko-srbské (Pavle Savić),
  • francouzsko-slovenské (Stefanik),

PHC Dunaj společně financuje regionální projekty zahrnující 2 až 4 zúčastněné země dunajského regionu (Rakousko, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Srbsko, Slovensko) a Francii. Cílem tohoto programu vědeckotechnické spolupráce je podpora mnohostranné spolupráce v Podunají.


Další výzva bude vyhlášena na podzim 2024 s uzávěrkou pro podání přihlášek na začátku roku 2025.

Informace pro francouzské zájemce jsou k dispozici zde.
Informace pro české zájemce jsou k dispozici zde.

PARCECO call for projects

Cílem programu PARCECO (země střední a východní Evropy), který spustilo francouzské Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (MESR), je podpořit a zintenzivnit spolupráci mezi francouzskými laboratořemi a laboratořemi v zemích střední a východní Evropy.

Poskytuje spolufinancování (až do výše 50 %) účasti francouzských lektorů na seminářích nebo letních školách pořádaných v zemích střední a východní Evropy. Česká republika je jednou ze zemí, které se mohou do programu přihlásit.

Projekty jsou posuzovány na základě vědecké relevance setkání, kvality francouzských účastníků, pro které je požadováno financování, a přínosu pro zahraniční účastníky a francouzskou komunitu.


Výzva na rok 2024 je uzavřena od 22. prosince 2023. Další výzva bude vyhlášena na konci roku 2024.

Více informací naleznete zde.

ACCES

ACCES, rovněž pilotovaný francouzským Ministerstvem vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (MESR), doplňuje program PARCECO a klade si za cíl podporovat a zintenzivňovat spolupráci mezi francouzskými laboratořemi a laboratořemi v zemích střední a východní Evropy.

Poskytuje spolufinancování (až do výše 30 % celkového rozpočtu) pro výzkumné pracovníky ze zemí střední a východní Evropy na semináře, kolokvia nebo konference pořádané ve Francii. Česká republika je jednou ze zemí, které se mohou do programu přihlásit.

Projekty jsou posuzovány na základě vědecké relevance setkání, kvality zahraničních účastníků, pro které je požadována podpora a přínosu pro francouzské účastníky.


Výzva na rok 2024 je uzavřena od 22. prosince 2023. Další výzva bude vyhlášena na konci roku 2024.

Více informací naleznete zde.

International Emerging Actions (IEA) – Mobility Plus Project (MPP)

Díky bilaterální dohodě mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a francouzským Národním výzkumným centrem (CNRS) se mohou výzkumní pracovníci z ústavů Akademie věd ČR a výzkumných pracovišť pod záštitou CNRS ucházet o tento program na podporu bilaterálních výzkumných projektů.

Program poskytuje finanční prostředky na 24měsíční výzkumný projekt v hodnotě 5 000 až 7 000 eur na francouzské straně nebo 180 000 korun na české straně. Mobilita výzkumných pracovníků musí představovat alespoň 50 % požadované částky.

Projekty budou hodnoceny na základě jejich vědecké kvality, relevance spolupráce mezi týmy, vědecké kvality a komplementarity obou týmů, a také zapojení doktorandů, post-doktorandů a mladých výzkumných pracovníků do projektu.


Přihlašování je možné do 15. září 2023 pro AV ČR a do 28. září 2023 pro CNRS.

Více informací naleznete na stránkách AV ČR a CNRS.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem