fr  /  cz

Kino 35

Kino 35 je profesionálním komerčním kinosálem Francouzského institutu v Praze. Jedná se o artové kino, které je od ledna 2015 součástí sítě EUROPA CINEMAS.

Kino 35 o kapacitě 203 míst je bezbariérovým digitalizovaným kinosálem.

Kino 35 je vybaveno moderními technologiemi DCI. Díky titulkovacímu zařízení je možné promítané filmy v původním znění s titulky v obraze opatřit ještě dalšími titulky pod promítacím plátnem a nabídnout tak divákům snímek až ve třech různých jazykových mutacích. Kino 35 je vybaveno také tlumočnickou kabinou, což umožňuje pořádání debat s kompletním tlumočnickým servisem.

Kino pro všechny

Součástí programové nabídky Kina 35 jsou nejen hrané filmy a dokumenty, ale i animované snímky. Kino 35 přináší celoročně pestrý program s kvalitními francouzskými a frankofonními filmy, ale i se širokou škálou evropských titulů. 
Koncepci programu vhodně doplňují tematické cykly a retrospektivy zaměřené jak na současná francouzská díla, tak i na starší filmovou tvorbu. Na tyto speciální projekce jsou pravidelně zvány významné osobnosti z oblasti kinematografie, aby své snímky představily.
Kino 35 se podílí na organizaci význačných filmových akcí jakými je například Festival francouzského filmu. Je taktéž partnerským kinem četných festivalů. 

Nabízené filmy jsou v původním znění s českými nebo příležitostně s anglickými titulky. Pouze některé snímky pro děti jsou v českém dabingu.

Filmová výchova: promítání pro děti a školní projekce

Výuka v kině a vzdělávání prostřednictvím filmové tvorby je tradičním prvkem francouzské pedagogické praxe, který se snaží podporovat a propagovat také Kino 35. Školní projekce jsou součástí balíčku aktivit Evropské unie rozvíjených ve spolupráci s pedagogy a jednotlivými vzdělávacími zařízeními v rámci programu CinEd. Kino 35 pravidelně pořádá jak projekce pro školy, tak pro pedagogy. 

Spolupráce s profesionály 

Rozličné aktivity Kina 35 jsou též prostředkem k profesním setkáváním a jeho prostory se využívají k pořádání vzdělávacích akcí se studenty FAMU či jiných filmových škol. Kino 35 organizuje předpremiéry, novinářské projekce, ale i tiskové konference partnerských filmových festivalů.  

Kontakty

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem