fr  /  cz

Věda a výzkum

Vědecká a univerzitní sekce Francouzského institutu v Praze aktivně přispívá k činnosti francouzsko-české spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.
Aktivity sekce jsou zaměřeny do tří hlavních oblastí:

  • Podpora francouzsko-české spolupráce v oblasti výzkumu, jako jsou například podpůrné programy (workshopy, Partnerství Huberta Curiena, stipendia na mobilitu…) a informační a networkingová setkání;
  • Propagace a popularizace francouzských vědeckých úspěchů prostřednictvím pestré nabídky akcí pro širokou nebo odbornou veřejnost ve spolupráci s místními aktéry a pomocí udělování Vědeckých cen Francouzského velvyslanectví v Praze za podpory soukromých sponzorů;
  • Spolupráce s CEFRES, Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách, v rámci platformy vědecké spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky. 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem