fr  /  cz
Chemie

11. česko-francouzský vědecký seminář na téma chemie se konal od 28. do 30. srpna 2022 na Université de Bourgogne v Dijonu (Francie). 

Okolo šedesáti vědců se sešlo u příležitosti 20 plenárních prezentací, 18 dalších vystoupení a 23 posterů. Nejlepší vystoupení a postery byly na konci semináře oceněny. 

Jedenáctá edice Workshop Barrande-Vltava, která se kvůli pandemii konala až tři roky po desáté edici, umožnila opět sdílet nové poznatky, vyzdvihnout výsledky bilaterálních spoluprací a pro mladé chemiky to byla příležitost představit své nejnovější výsledky. 

Seznam účastníků a prezentací a další informace najdete zde.


Příští seminář Barrande-Vltava na téma chemie se uskuteční od 27. do 29. srpna 2023 v České republice, a to v Olomouci, na půdě Přírodovědecké fakulty.

Biovědy

Pátý česko-francouzský vědecký seminář na téma biověd se konal v Praze 23. a 24. září 2018 ve spolupráci s Institutem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.

Na 40 vědců, polovina českých a polovina francouzských, diskutovalo o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor biověd. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací a zde další detaily. Fotografie z workshopů naleznete zde

Nanomateriály

Druhý česko-francouzský vědecký seminář na téma nanomateriálů proběhl 18. a 19. října 2018 v pařížském Saclay ve spolupráci se školou Ecole Polytechnique.

Na 30 vědců, polovina českých a polovina francouzských, diskutovalo o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor nanomateriálů. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací.

Jaderný výzkum

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2022 se v Liblicích konal třetí francouzsko-český vědecký workshop o jaderném výzkumu.

Událost se konala v konferenčním centru Akademie věd a dostavilo se na 40 českých a francouzských výzkumníků z šesti českých a osmi francouzských institucí.

Workshop byl rozdělen na pět sekcí: biologické využití jaderné energie, jaderná energie a související technologie, neutrinová fyzika a související technologie, jaderná astrofyzika, nástroje a infrastruktury. Čas věnovaný práci ve skupinách na konci obou dnů umožnil identifikovat řadu nových možností spolupráce, jakož i příležitostí a obtíží spojených s jejich realizací.

Seznam účastníků a jejích prezentace naleznete zde.

Workshop Barrande byl v únoru 2023 obohacen o uspořádání XX česko-francouzsko-slovenské zimní školy, která se konala na Slovensku a jejímž tématem byla otázka prodloužení životaschopnosti elektráren.


25. října se ve Francouzském institutu v Praze uskuteční událost na téma atraktivity zaměstnání v oboru jaderné energie.

Příští Workshop Barrande na téma jaderné energie proběhne od 10. do 13. října na Mont-Saint-Michel.

Umělá Inteligence

V rámci francouzské a české národní strategie v oblasti umělé inteligence se ve dnech 12. a 13. září 2022 konal na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a na ČVUT v Praze první francouzsko-český vědecký seminář o umělé inteligenci.

V rámci osmi zasedání, na nichž vystoupilo přibližně 30 panelistů, a dvou prohlídek výzkumných zařízení umělé inteligence se sešlo více než 200 účastníků, aby v hybridním formátu diskutovali o této nové technologii s významným sociálním, bezpečnostním, ekonomickým a geopolitickým dopadem.

Akce se konala v rámci českého předsednictví Evropské unie za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a hostila ministra zahraničních věcí ČR a státního tajemníka pro vědu, výzkum a inovace.

Seznam účastníků, jejich prezentace a vice informací naleznete zde. Fotografie z workshopů naleznete zde.


Na podzim 2023 se připravuje studijní návštěva českých výzkumníků a úředníků a na rok 2024 se zvažuje druhý workshop.


© Jiří Ryszawy - ČVUT

Uplynula:

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem