fr  /  cz

Mobilita pro vědce

Ve Francii dochází k navazování Partnerství Huberta Curiena (PHC) financovaných Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje za podpory Ministerstva školství a výzkumu. Vedení většiny z těchto partnerství bylo svěřeno agentuře Campus France.

Partnerství probíhá formou výzkumného projektu založeného společně dvěma týmy - francouzským a zahraničním. Po hodnocení obdrží projekt finanční podporu obou partnerských institucí.

Více informací na webu Campus France Klikni zde

Barrande mobility 

Barrande mobility je program mobility vědců mezi Českou republikou a Francií. Na české straně ho spolufinancuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), na straně francouzské pak Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci (MEAE) a Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovace (MESRI).

Tento program má za cíl umožnit oběma týmům se blíže seznámit a prohloubit jejich spolupráci. Po dobu dvou let financuje pobyty českých vědců ve Francii a francouzských vědců v České republice.

V praxi se musí oba týmy přihlásit do projektového řízení, které je vyhlašováno každý rok v březnu a přihlašování je možné až do června. Podrobné informace o tomto projektovém řízení naleznete zde. Je důležité vědět, že francouzský tým musí projekt předložit agentuře Campus France a český tým MŠMT. Projekty jsou následně vyhodnocovány francouzsko-českou komisí.

Přihlášky do programu Barrande mobility můžete zasílat do 30. června 2021. Text výzvy najdete zde - http://www.campusfrance.org/fr/barrande 

PHC Danube - VÝZVA DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Kromě dvoustranných partnerství Hubert Curien (PHC):
  • francouzsko-rakouské (Amadeus)
  • francouzsko-české (Barrande)
  • francouzsko-srbské (Pavle Savić)
  • francouzsko-slovenské (Stefanik),
PHC Dunaj společně financuje regionální projekty zahrnující 2 až 4 zúčastněné země dunajského regionu (Rakousko, Česká republika, Srbsko, Slovensko) a Francii. Cílem tohoto programu vědeckotechnické spolupráce je podpora mnohostranné spolupráce v Podunají. Více informací naleznete zde.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem