fr  /  cz

Mobilita pro vědce

Ve Francii dochází k navazování Partnerství Huberta Curiena (PHC) financovaných Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje za podpory Ministerstva školství a výzkumu. Vedení většiny z těchto partnerství bylo svěřeno agentuře Campus France.

Více informací na webu Campus France Klikni zde

Partnerství probíhá formou výzkumného projektu založeného společně dvěma týmy - francouzským a zahraničním. Po hodnocení obdrží projekt finanční podporu obou partnerských institucí.

Barrande mobility 

Barrande mobility je program mobility vědců mezi Českou republikou a Francií. Na české straně ho spolufinancuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), na straně francouzské pak Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci (MEAE) a Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovace (MESRI).

Tento program má za cíl umožnit oběma týmům se blíže seznámit a prohloubit jejich spolupráci. Po dobu dvou let financuje pobyty českých vědců ve Francii a francouzských vědců v České republice.

V praxi se musí oba týmy přihlásit do projektového řízení, které je vyhlašováno každý rok v březnu a přihlašování je možné až do června. Podrobné informace o tomto projektovém řízení naleznete zde. Je důležité vědět, že francouzský tým musí projekt předložit agentuře Campus France a český tým MŠMT. Projekty jsou následně vyhodnocovány francouzsko-českou komisí.


Další výzva bude vyhlášena na jaře 2023 s uzávěrkou pro podání přihlášek v létě 2023.

PHC Danube - VÝZVA DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Kromě dvoustranných partnerství Hubert Curien (PHC):
  • francouzsko-rakouské (Amadeus),
  • francouzsko-bulharské (Rila),
  • francouzsko-české (Barrande),
  • francouzsko-srbské (Pavle Savić),
  • francouzsko-slovenské (Stefanik),

PHC Dunaj společně financuje regionální projekty zahrnující 2 až 4 zúčastněné země dunajského regionu (Rakousko, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Srbsko, Slovensko) a Francii. Cílem tohoto programu vědeckotechnické spolupráce je podpora mnohostranné spolupráce v Podunají.


V současné době probíhá výzva s uzávěrkou 16. ledna 2023. Výzkumní pracovníci, kteří mají o tuto možnost zájem, by se měli přihlásit u příslušných orgánů ve svých zemích.

Informace pro francouzské zájemce jsou k dispozici zde.
Informace pro české zájemce jsou k dispozici zde.

PARCECO call for projects

Launched by the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), the call for projects of the PARCECO program (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES) aims to promote and intensify relations between French laboratories and those of Central and Eastern European countries. 

It allows to co-finance (up to 50%) the participation of French lecturers in seminars or summer schools organized in Central and Eastern European countries during the current year. The Czech Republic is one of the eligible countries. 

Projects are evaluated on the basis of the scientific interest of the meeting, the quality of the French participants for whom the grant is requested, and the benefits for the foreign participants and the French community. 


The call is closed for the year 2022 but is open on a yearly basis.  
Find more information on the call and the application procedure here.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem