fr  /  cz
Chemie

10. česko-francouzský vědecký seminář na téma chemie proběhl 22 a 24 zari 2019 ve Praze pořádán Institutem organické chemie Akademie věd České republiky v Praze.

Skoro 130 vědců, z toho třetina z České republiky, třetina přímo ze Štrasburku a třetina ze zbytku Francie, sdílelo poznatky o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor chemie. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Diskuze byla otevřena přednáškou nositele Nobelovy ceny za chemii, profesora Jean-Marie Lehna a poté přednáškou Zdeňka Farky, mladého vědce z brněnského CEITECu, který se nedávno stal prvním nositelem vědecké ceny 2018 udělované Francouzským velvyslanectvím v oblasti chemie. Následně téměř 140 vědců a post-doc akademiků sledovalo 11 plenárních prezentací, 25 dalších vystoupení a sérii více než 50 vědeckých posterů, načež byly nejlepší vystoupení a postery na konci semináře oceněny.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací a zde další detaily.

V roce 2019 bude desátý workshop na téma chemie pořádán Institutem organické chemie Akademie věd České republiky v Praze.

Biovědy

Pátý česko-francouzský vědecký seminář na téma biověd se konal v Praze 23. a 24. září 2018 ve spolupráci s Institutem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.

Na 40 vědců, polovina českých a polovina francouzských, diskutovalo o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor biověd. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací a zde další detaily.

Nanomateriály

Druhý česko-francouzský vědecký seminář na téma nanomateriálů proběhl 18. a 19. října 2018 v pařížském Saclay ve spolupráci se školou Ecole Polytechnique.

Na 30 vědců, polovina českých a polovina francouzských, diskutovalo o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor nanomateriálů. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací.

Jaderný výzkum

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se ve francouzském městě Honfleur konal druhý francouzsko-český vědecký workshop o jaderném výzkumu.

Zúčastnilo se ho na 40 českých výzkumníků, kteří měli příležitost diskutovat se svými francouzskými protějšky při představení celkem 24 prezentací a 10 vědeckých posterů. Navštívili také centrum francouzského urychlovače těžkých iontů GANIL, v jehož prostorách k setkání došlo. 

Účastníci semináře se zaměřili na otázky základního výzkumu (výzkumná infrastruktura, jaderná fyzika a astrofyzika) i výzkumu aplikovaného (jaderná detekce, využití v medicíně, biologické účinky).

V souvislosti s brexitem se Česká republika s Francií stanou jedinými dvěma evropskými zeměmi, které se ve výzkumu zaměřují na využívání jaderné energie pro civilní účely. Setkání tak bylo příležitostí pohovořit o probíhající dobře strukturované spolupráci mezi výzkumníky obou zemí a nastínit možnosti nových projektů vědecké spolupráce, které by mohly být dále podpořeny prostředky z programů Barrande mobility a Barrande fellowships za cílem vytvořit v budoucnu celoevropské projekty vědecké spolupráce typu Horizon 2020.

Seznam účastníků a jejich prezentace naleznete zde a více informací o setkání zde.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem