fr  /  cz

Možnosti vzdělání v České republice

Šestá letní škola

Vážené učitelky a učitelé francouzštiny,
Francouzský institut v Praze pořádá již šestý ročník své Letní školy, vzdělávací akce pro učitele francouzštiny ze škol z celé České republiky.

Letní škola 2023 se uskuteční 23., 24. a 25. srpna na půdě Akademického gymnázia a Francouzského institutu v Praze.

Při přípravě této akce, kterou, jak věříme si učitelé francouzštiny rozhodně nenechají ujít, jsme vycházeli z průzkumu, který proběhl na začátku roku a v němž jste vyjádřili své potřeby. Nabídneme vám proto specifické semináře, jejichž cílem je poskytnout odpovědi na vaše pedagogické a metodické otázky.

Letos se můžete zúčastnit 4 různých workshopů během dvou dnů. Workshopy, které vedou francouzští školitelé z České republiky, ale také z rakouské Vídně, mají především praktický charakter. Jejich obsahem je analýza souvislostí i tvorba výukových pomůcek, které lze využít přímo v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka.

Workshopy a program

Během prvních dvou dnů se uskuteční následující 4 tříhodinové workshopy:

 1. " Klimatická mozaika", workshop, který povede Clément Maufras.
 2. "Využití videa ve výuce FLE", workshop vedený Alice Buffard.
 3. "Využití humoru k usnadnění výuky francouzštiny", workshop vedený Émilie Vallaud.
 4. "TV5MONDE, doplněk každé metody výuky francouzštiny", workshop vedený Léou Kadlec.

V brožuře najdete podrobnější popis seminářů, představení instruktorů a řadu dalších informací:

Náklady

Francouzský institut v Praze uhradí veškeré náklady na školení a stravování během třídenního kurzu. Zveme vás také na slavnostní zakončení, které se uskuteční v pátek 25. srpna po skončení seminářů.

Můžeme zajistit ubytování pro 4 účastníky stáže v bytech NPI ČR. Platí pravidlo "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Upřednostníme však účastníky z regionů nejvzdálenějších od Prahy.

Přihlášky

Zveme vás, abyste se co nejdříve zaregistrovali vyplněním následujícího formuláře

O Vaší registraci Vás budeme brzy informovat. 

Doufáme, že si užijete letní prázdniny, a těšíme se na vás 23. srpna na 6. letní škole Francouzského institutu v Praze!


 

 

3. ročník Jour du Prof de français - 25. listopadu 2021

Mezinárodní den učitelů francouzštiny je jedna z iniciativ prezidentského plánu na podporu francouzského jazyka a mnohojazyčnosti, jejímž cílem je vyzdvihnout a oslavit roli francouzských učitelů ve světě. Mezinárodní federace učitelů francouzštiny organizuje tento den na mezinárodní úrovni.

Třetí ročník mezinárodního dne nese název "Covid-19, et après?" a jeho tématem jsou osvědčené postupy ve výuce vyvinuté během pandemie a přenositelné do současné výuky.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne letošní ročník v distanční formě, online, na platformě ZOOM.

 

Program
3. ročník Mezinárodního dne učitelů francouzštiny v České republice
25. listopadu 2021 

15:00-15:30 hodin: 20 minutová online prezentace interaktivní mapy francouzštiny v České republice, kterou představí Hana Delalande, asistentka Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU, a Václava Bakešová, lektorka a vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU, následovaná 10 minutovou diskusí s přednášejícími

16:00-17:00 hodin: Prezentace výsledků průzkumu "Mé nejlepší digitální nástroje" a komentáře, Marca Culioliho, vyučujícího – školitele Francouzského institutu v Praze. 

17:00-17:30 hodin: svědectví a diskuse: jaké jsou nové technologické a metodologické poznatky post-covidové éry? Jak vyučovat jinak a začlenit do výuky poznatky získané během pandemické krize? 

Přihlásit se můžete na tomto odkaze : https://forms.gle/ETLFAzudkVubVfra9 

 

Concours “Mon prof de français”

À l’occasion de la 3ème édition de la journée internationale du professeur de français (JIPF), l’Institut français de Prague vous propose de participer avec vos élèves au concours “Mon professeur de français”.

Ce concours a pour objectif d’associer les élèves à la célébration de cette journée, mais aussi de travailler l’écriture du portrait et de mieux vous connaître. Les élèves adresseront au jury du concours un courrier, dans lequel ils feront votre portrait en mettant en valeurs vos qualités.

Il vous est proposé de préparer des séances de cours sur le thème de la JIPF ainsi que sur la notion de portrait :

 • Avec votre aide, vos élèves préparent un questionnaire afin de vous interviewer (personnalité, habitudes, sport(s) pratiqué(s), loisirs, animal de compagnie etc.).
 • Ils sont invités à donner leurs impressions personnelles et à confier ce qui leur plaît dans vos cours.
 • Ils prennent une photo de vous, rédigent et mettent en forme votre portrait.

Les productions devront être envoyées à l’Institut français à l’adresse suivante : souteze.ifp@gmail.com sous format PDF, sur une page A4 (texte et photo), au plus tard le 22 novembre.

Laissez la créativité de vos élèves s’exprimer car l’originalité et la qualité de la mise en page feront partie des critères de sélection. La qualité rédactionnelle et le respect des consignes seront également pris en compte. 

Letní škola Francouzského institutu ve Praze

Francouzský institut v Praze organizuje již 6. ročník Letní školy, setkání pro učitele francouzského jazyka ze škol z celé České republiky.

Francouzský institut v Praze pořádá 6. ročník Letní školy, vzdělávací akci pro učitele francouzského jazyka ze škol z celé České republiky.

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací COVID-19 bude počet míst na seminářích omezen na 12 účastníků. Pro bezpečnost všech budou dodrženy maximální hygienické podmínky. Hygienická pravidla a opatření přizpůsobíme mimořádným opatřením, která budou platit v srpnu. 

Letní škola 2021 se bude konat 18. a 19. srpna v Akademickém gymnáziu, které se nachází naproti Francouzského institutu v Praze. 20. srpna dopoledne se setkání uskuteční ve Francouzském institutu v Kině 35.

Po minulých ročnících se jedná o akci, kterou si učitelé francouzského jazyka nesmí nechat ujít. Zohlednili jsme při organizaci průzkum provedený na začátku roku, ve kterém jste vyjádřili své potřeby. Nabídneme vám proto semináře na specifická témata, jejichž cílem je poskytnout odpovědi na vaše pedagogické a metodické otázky, a to jak pro prezenční, tak pro online výuku.

Letos přicházíme s novou formou, s novým návrhem: budete se moci zúčastnit čtyř workshopů, které jsou rozvrženy do dvou dnů. Semináře, které vedou rodilí mluvčí – vyučující francouzštiny působící v České republice, jsou zaměřeny především na praktickou část. Jejich obsahem je nejen analýza kontextu, ale také tvorba pedagogických nástrojů, které bude možné následně využít přímo v hodinách francouzského jazyka.

Třetí den (dopoledne) nabídneme diskusi u kulatého stolů, kterou organizují sdružení SUF a GALLICA, a která se bude týkat průzkumu provedeného letos v zimě mezi francouzskými učiteli v České republice. Během dopoledne pro vás máme připraveno také několik překvapení! Nakonec přijde čas na zhodnocení seminářů a předání osvědčení o účasti. Pro získání osvědčení se musíte zúčastnit celého 2,5 denního školení/setkání. 

Na závěr této Letní školy vás zveme na koktejl, který bude příležitostí rozloučit se s Hélène Buisson, která nás po čtyřech letech na Francouzském institutu v Praze opouští.

Máme pro Vás dobrou zprávu! Letošní Letní škola Francouzského institutu v Praze je akreditována MŠMT (MSMT – 13897/2021-2-459).  

 

Podmínky účasti

Francouzský institut v Praze uhradí veškeré náklady za školení během dvoudenního školení. V pátek 20. srpna jste srdečně zváni na koktejl. 

Pomůžeme vám najít ubytování (na vlastní náklady nebo s případnou úhradou ze strany vaší školy díky akreditovanému osvědčení o absolvování školení). Za tímto účelem se obraťte na Vladimiru Pasco : vladimira.pasco@ifp.cz

 

Nabídka workshopů

 • Workshop č. 1 : Jak podněcovat interakci mezi studenty ve výuce FLE v kontextu digitálního vzdělávání - Marc CULIOLI, Francouzský institut v Praze
   
 • Workshop č. 2 : Použití videa ve výuce FLE - Estelle KOPER, Francouzský institut v Praze
   
 • Workshop č. 3 : (Auto)evaluace v praxi - Aurélie BASTARD, Francouzský institut v Praze
   
 • Workshop č. 4 : Využití autentického dokumentu ve výuce FLE - Virgilia CHAMBERLAIN, Francouzský institut v Praze

 

Katalog je dostupný zde.

Vzdělávací semináře na Francouzském institutu

Oddělení kurzů na Francouzském institutu v Praze nabízí vzdělávácí semináře pro učitele francouzštiny na ZŠ a SŠ.

Vzdělávací programy pro učitele

Semináře jsou určeny pro stávající i budoucí vyučující francouzštiny FLE, kteří si přejí prohloubit své pedagogické znalosti a obohatit vlastní praktickou výuku.

Tyto vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v jejich závěru Vám bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.

Faktura za seminář může být vystavena buď na jméno účastníka, nebo na jméno příslušného školského zařízení.

Nabízené semináře

Nabízené termíny seminářů a přihláska

Stáhněte si přihlášku

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem