fr  /  cz

Stipendium Excellence-Major

Tento francouzský vládní stipendijní program, spolufinancovaný AEFE a MEAE, umožňuje nejlepším zahraničním držitelům maturit z francouzských středních škol z celého světa pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání na vysoké úrovni ve Francii.

Stipendium Excellence-Major se poskytuje maximálně na 5 let až do úrovně Master 2 nebo ekvivalentní. Tento program každoročně přiděluje přibližně 200 stipendií. Celkově z toho těží více než 800 studentů z téměř 80 různých národností.

Kritéria výběru:

 • Být zahraničním studentem na francouzské střední škole v zahraničí
 • Vynikající studijní výsledky kandidátů
 • Studijní projekt ve Francii po dobu 5 let
 • Kandidátova motivace a schopnost adaptace

Přihlášky studentů posledních ročníků předkládají ředitelé francouzských středních škol v zahraničí a potvrzuje je oddělení pro spolupráci a kulturu akce diplomatického zastoupení v příslušné zemi. Žádosti se poté zasílají AEFE k ověření. Konečné rozhodnutí o udělení stipendia uchazečům vybraným komisí je podmíněno získáním „výborného“ nebo „chvalitebného“ průměru v maturitě a potvrzením o zápisu do kurzu oznámeného v jeho přihlášce.

Další informace najdete na webu AEFE v části Orientation.

The Eiffel Excellence scholarship program

Developed by the French Ministry of foreign affairs, this program contributes every year to the training of future foreign decision-makers, from the public and private sectors, in degree courses at Master and Doctorate level. Applications are presented exclusively by French higher education establishments.

Several study areas have been identified as priorities and the objective is to stimulate applications from students from emerging countries for the master's level and from emerging and industrialized countries for the doctorate level.

Fields of study

The four major fields of study concerned by Eiffel scholarships at master's level are:

 • Law;
 • Economics and management;
 • Engineering sciences;
 • Political sciences.

Study levels

French higher education establishments which present candidates for the Eiffel Master program undertake to register them either:

 • in a training leading to a master's level diploma;
 • in an engineering degree. 

Duration of the scholarship

Master level

The scholarship is awarded for a period of:

 • A maximum of 12 months when registering for M2;
 • 24 months maximum for enrollment in M1;
 • A maximum of 36 months for the preparation of an engineering degree.

Eiffel Master scholarship holders receive a monthly allowance of 1181€, to which is added the direct payment of several services: international transport, national transport, insurance, finding accommodation, cultural activities, etc.
For more information on the application process, click here.
 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem