fr  /  cz

Rok ve Francii

Francouzský institut v Praze nabízí českým středoškolákům možnost odjet studovat na jeden školní rok na střední školu (lyceum) do Francie. Čeští studenti plní řádnou školní docházku stejně jako jejich francouzští spolužáci.

10 let programu Rok ve Francii

Zažít rok ve Francii

Ke studiu od září 2023 se můžete hlásit od 2. ledna do 28. února 2023!

Francouzský institut v Praze organizuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2 informační schůzky k možnosti studia ve francouzských lyceích, a to v termínech 14. prosince 2022 a 18. ledna 2023. 

Registrace pro zájemce je k dispozici na tomto odkazu.

Co je Rok ve Francii?

Čeští středoškoláci mohou odjet studovat na jeden školní rok na partnerskou střední školu do Francie. Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première), absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni.

Rok ve Francii, to je unikátní možnost…

 • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
 • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
 • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
 • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory
V jakém kraji studuješ?

Proč je důležité, v jakém kraji studuješ v ČR?

4 české kraje již mají své partnerské regiony ve Francii, do nichž posílají české studenty. Pokud studuješ v jednom ze 4 uvedených krajů, přihlášku posíláš přímo kontaktním osobám.

 • Plzeňský kraj

Jana Kozlová
Francouzská aliance v Plzni
direction.plzen@alliancefrancaise.cz

 • Středočeský kraj

Mgr. Ingrid Vavřínková
Odbor školství, mládeže a sportu
vavrinkova@kr-s.cz 

 • Moravskoslezský kraj

Mgr. Lucie Ševčíková
Odbor kancelář hejtmana kraje
Oddělení mezinárodních vztahů
lucie.sevcikova@msk.cz

 • Kraj Vysočina

Mgr. Jan Skála
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení vnějších vztahů
skala.j@kr-vysocina.cz

Studenti ze všech ostatních krajů (Hlavní město Praha, liberecký, ústecký, karlovarský, jihočeský, královéhradecký, pardubický, olomoucký, jihomoravský a zlínský) posílají přihlášku a absolvují pohovor přímo ve Francouzském institutu v Praze.
Váháš?

Na rok do Francie můžeš vyjet, pokud:

 • Je ti 15 - 17 let
 • Studuješ ideálně v 1. nebo 2. ročníku střední školy popř. v odpovídajících ročních víceletého gymnázia, jež je zařazeno do sítě škol MŠMT
 • Jsi občanem Evropské unie
 • Tvá francouzština je minimálně na úrovni A2, potvrzená úspěšným složením jazykové zkoušky DELF
 • Studuješ další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
 • Chceš skutečně odjet, poznávat nové lidi a věci, zlepšit si jazyky
 • Jsi samostatná/ý, máš smysl pro zodpovědnost a umíš se adaptovat na nové prostředí
 • Jsi odhodlaná/ý dohánět učivo z české školy a tvá rodina tě v rozhodnutí podporuje (odkaz FAQ)
Jdeš do toho?

Přihláška na školní rok 2023-2024

Pokud jsi rozhodnutý/á, že chceš náš program zkusit, pošli nám nejpozději 28. února 2023 přihlášku obsahující následující dokumenty:

I) Elektronicky (pdf) a poštou:

II) Pouze elektronicky (pdf)

 • Kopie vysvědčení za školní rok 2021/2022 a kopie vysvědčení za 1. pololetí 2022/2023
 • Kopie diplomu nebo osvědčení o úspěšném složení zkoušky DELF (minimální úroveň A2) / potvrzení o zapsání na zkoušku DELF Junior (odkaz termíny DELF)

Mail: patrik.cekal@ifp.cz
Adresa: Patrik Čekal, Vzdělávací a jazyková sekce, Francouzský Institut v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

 

Pohovor

Uchazeči, kteří pošlou včas kompletní přihlášky, budou pozváni na individuální pohovory. Ty probíhají v březnu a v dubnu ve Francouzském institutu v Praze, přítomni jsou rovněž zákonní zástupci. Česko-francouzská komise posuzuje zejména motivaci, schopnost zvládnout studium v zahraničí a jazykovou úroveň uchazečů.

Víš, kam chceš? Rozdělování studentů do jednotlivých škol ve Francii provádí zkušební komise podle několika kritérií. V motivačním dopise či u pohovoru však můžeš upřesnit, jaký region či jaká škola by se ti líbila nejvíce a proč.

Jaké zaměření tě láká nejvíce? Francouzský vzdělávací systém se mění a od školního roku 2019-2020 si již v druhém ročníku (classe de Première) nebudeš vybírat ze tří zaměření (L, ES, S). I tak si prostuduj rozdíly v zaměření, u pohovoru se budeme ptát na tvé preference ve vyučovaných předmětech.

Počet míst je omezen.

Rozhodnutí

Nejpozději 28. dubna 2023 se dozvíš výsledky výběrového řízení. Během letních prázdnin se doladí detaily a v září nastupuješ na partnerské škole ve Francii.

Jedeš?

Byl/a jsi vybrán/a na program Rok ve Francii 2023/2024?

Gratulujeme!

Výsledky znáš od června a máš tak celé letní prázdniny na to, aby ses připravil/a na odjezd. Školní rok ve Francii ti začíná ve čtvrtek 1. září 2023. Zašleme ti všechny potřebné materiály týkající se tvé nové školy, ubytování, hostitelské rodiny a organizace školního roku.

Setkání v Praze

Na konci června budeš pozván/a do Prahy na setkání se všemi ostatními vybranými středoškoláky. Nenech si tuto událost ujít; dozvíš se, na co by sis měl/a dát před odjezdem pozor, kdo bude koordinátorem tvého studia na partnerské škole, na koho se obrátit v případě problémů atd. Rádi uvítáme i tvé rodiče.

 

Nezapomeň si přečíst kapitolu FAQ a sleduj naši facebookovou stránku a náš Instagram!

Harmonogram výběrového řízení 2023-2024
 • 2. ledna 2023 : začátek přihlašování
 • 28. února 2023 : konec přihlašování
 • březen 2023 : studium přihlášek + příprava pohovorů
 • březen/duben 2023 : individuální pohovory
 • 28. dubna 2023 : výsledky pohovorů
 • 9. června 2023 : potvrzení výsledků a přidělení hostitelské školy
 • červen 2023 : setkání v Praze (datum bude upřesněno) 

FAQ

1. Kolik stojí Rok ve Francii?
2. Kde studenti bydlí?
3. Kde se studenti stravují?
4. Hostitelská rodina
5. Návraty domů a prázdniny
6. Zdraví a pojištění
7. Známkování a vysvědčení
8. Učebnice
9. Studium v ČR (přerušení studia či IVP?)
1. Kolik stojí Rok ve Francii?

Náklady na pobyt studenta ve Francii hradí rodiče studenta. Francouzský institut v Praze na tento studijní pobyt nenabízí žádná stipendia.

Takto zhruba vypadá roční rozpočet (jedná se o orientační částky):

 • tzv. "frais d’internat" (= ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně 3x denně od pondělí do pátku: snídaně, obědy, večeře): 1.500 € až 2.000 €/školní rok (září – červen)
 • víkendy v hostitelských rodinách: cca 50 €/víkend (asi 1600 €/školní rok)
 • cestovní pojištění do zahraničí: cca 100 €/školní rok

Dále je nutné připočítat následující náklady:

 • doprava (na začátku a na konci školního roku a během prázdnin – 4 krát v průběhu školního roku)
 • kapesné: cca 40,- €/měsíc
 • učebnice (zpravidla ale mají studenti možnost bezplatné zápůjčky od školy)

Podpora ve financování:

Žadatelé o podporu na financování části nákladů na studium ve Francii se mohou obrátit na zřizovatele školy, jejímiž jsou studenty. Někteří zřizovatelé (kraje, církve, soukromé osoby) poskytují v rámci své vzdělávací politiky granty studentům vyjíždějícím na zahraniční školu.

Studenti z pražských škol mohou žádat o grant Nadační fond Cesta ke vzdělání.

2. Kde studenti bydlí?

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy od pondělí do pátku. Jestliže se výuka koná také v sobotu, studenti zůstávají ubytováni na internátě z pátku na sobotu. Internáty jsou součástí školního kampusu.

Některé internáty umožňují studentům příjezd po víkendu již v neděli večer.

Studenti bydlí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (zvlášť chlapci a zvlášť dívky).

Rodiče studentů hradí režijní náklady na internát, tzv. "frais d’internat" (tj. ubytování a stravování ve školní jídelně). Tyto náklady se pohybují v rozmezí 1.500 € až 2.000 € za celý školní rok. Platby se provádějí ve třech fakturách (poměrná částka za každý trimestr zvlášť) formou bezhotovostní mezinárodní platby (SEPA).

V průběhu školního roku zasílá lyceum rodičům studentů celkem 3 faktury:

 • v průběhu měsíce září: faktura za 1. trimestr (září-prosinec)
 • v průběhu měsíce ledna: faktura za 2. trimestr (leden-březen)v průběhu měsíce dubna: faktura za 3. trimestr (duben-červen)

Během víkendů (mimo školní prázdniny) bydlí většina studentů u francouzských hostitelských rodin.

3. Kde se studenti stravují?
Čeští štředoškoláci mají zajištěné snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně. Poplatek za stravu je zahrnut v tzv. "frais d’internat" (viz výše). Během víkendů se studenti stravují ve svých hostitelských rodinách, což je velmi dobrá příležitost k poznání francouzského stolování i k ochutnání místních specialit.
4. Hostitelská rodina

Hostitelská rodina si studenta bere na víkendy (mimo školní prázdniny) respektive v době, kdy je zavřený internát.

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý "trimestr" jinou hostitelskou rodinu).

Čeští studenti se vracejí domů během školních prázdnin (podzimní "dušičkové" prázdniny, vánoční prázdniny, zimní prázdniny, jarní prázdniny).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Náklady na pobyt v hostitelské rodině:

Náklady na pobyt v hostitelské rodině představují zpravidla částku 50,- eur za víkend. Konkrétní částka záleží na lokalitě a na tom, zda lyceum např. požádá o zprostředkování hostitelských rodin místní agenturu (v tomto případě může být cena i mírně vyšší).

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili:

 • o jakou konkrétní částku se bude jednat
 • jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
 • v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)
5. Návraty domů a prázdniny

Čeští studenti se vracejí do České republiky na školní prázdniny. Celkem jsou ve Francii čtyři období větších prázdnin:

 • Dušičky : 2 týdny
 • Vánoce : 2 týdny
 • Zimní : 2 týdny (únor-březen)
 • Jaro : 2 týdny (duben-květen)

(Termíny dušičkových a vánočních prázdnin jsou stejné pro celou Francii, zato zimní a jarní prázdniny se liší podle jednotlivých akademií – prostudujte si školní kalendář na rok 2023-2024).

Upozorňujeme, že během školních prázdnin internáty zavírají, a studenti tak nemohou zůstat ve Francii. Čtyři přesuny do České republiky a náklady s nimi spojené doporučujeme rodičům plánovat s časovým předstihem.

N.B.: Ve Francii je školní rok stanoven mnohem pevněji než v České republice. Většina francouzských škol tak netoleruje příliš častou absenci žáků, a to platí bez výjimky i pro cizince. Doporučujeme všem rodičům, aby si harmonogram školního roku prostudovali s předstihem a včas naplánovali přesuny svých dětí.

6. Zdraví a pojištění

Každá střední škola ve Francii má vlastní ošetřovnu (fr. infirmerie) pro případ, kdyby se studentům udělalo během dne nevolno nebo se zranili.

V případě zdravotních problémů se tedy o studenta postará kvalifikovaný ošetřující personál, vyžaduje-li to zdravotní stav studenta, je přivolán školní lékař. V případě nutné hospitalizace či jiných zákroků je vyžadován u nezletilého studenta také souhlas jeho rodičů.

Před odjezdem do Francie jsou studenti povinni předložit Francouzskému institutu v Praze kopii pojistné smlouvy, která potvrzuje, že jim bylo sjednáno na celou dobu jejich pobytu v zahraničí cestovní pojištění, a to v následujícím rozsahu:

 • léčebné výlohy vč. Hospitalizace
 • repatriace
 • trvalé následky úrazu a smrt úrazem
 • odpovědnost za škodu

Jako doplňkové pojištění lze také sjednat např. pojištění zavazadel, pojištění osobních dokladů apod.

7. Známkování a vysvědčení

Vzhledem k tomu, že český student bude řádně zapsán ke studiu jako jeho francouzští spolužáci, bude mít také stejné povinnosti jako oni, tzn. bude dostávat domácí úkoly a vykonávat písemné/ústní zkoušky v průběhu školního roku.

Školní rok se ve Francii dělí na tři klasifikační období, tzv. trimestre, tzn. že studenti dostanou v průběhu školního roku celkem tři vysvědčení (fr. bulletin scolaire).

(příklad francouzského vysvědčení)

8. Učebnice

Ve většině případů zapůjčuje škola učebnice svým studentům zdarma na celý školní rok příp. studenti složí na začátku školního roku kauci, která je jim vrácena na konci školy, kdy se učebnice vracejí. Pokud studenti nemají možnost bezplatné zápůjčky, mohou si zakoupit již použité učebnice v rámci školou organizované burzy knih. Existují také školy, kde studenti dostanou zdarma kartu s nabitým kreditem, která slouží k nákupu nových učebnic ve smluvních knihkupectvích.
9. Studium v ČR (přerušení studia či IVP?)

Rozlišují se dva případy:

 1. Student přeruší studium v ČR po dobu studia na lyceu ve Francii, tzn. že přestane být studentem své kmenové školy. Po svém návratu do ČR student buď pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, anebo pokračuje se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti (tzn. že pokračuje se stejnou třídou, do které chodil předtím, než odjel studovat do Francie). Odpovídající znalosti se ověřují formou rozdílových („komisionálních“) zkoušek, a to v průběhu školního roku (např. během prázdnin, kdy se student vrací domů do ČR) nebo na konci letních prázdnin resp. na začátku nového školního roku. O tom, z jakých předmětů student koná rozdílové zkoušky, rozhoduje ředitel školy. Všechny potřebné informace naleznete zde.
 2. Student má individuální vzdělávací plán, tzn. že studium v ČR nepřerušuje a souběžně s výukou na lyceu ve Francii plní školní povinnosti i vůči své kmenové škole (např. formou samostudia, e-mailových konzultací s vyučujícím v ČR apod.). I v tomto případě student koná rozdílové zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.
V každém případě je doporučováno, aby si student, který od září nastoupí ke studiu na lyceum ve Francii, předem dojednal s ředitelem své školy, zda po dobu svého studia na střední škole ve Francii bude přerušovat studium v České republice, nebo zda bude mít individuální vzdělávací plán.

Řekli o programu

Školní rok 2009/2010

Projekt "Rok ve Francii" byl poprvé realizován ve školním roce 2009/2010, kdy odjelo sedm studentů z České republiky studovat na dvě střední školy do Francie:

lyceum Frédérika Mistrala, Avignon (jižní Francie, region Provence-Alpes-Côte d’Azur)
lyceum Josepha Desfontainese, Melle (západní Francie, region Poitou-Charentes)

Přečtěte si, jak tito studenti hodnotí svoji roční zkušenost v rámci pilotní verze programu "Rok ve Francii":

Martina Kučerová (lyceum Frédérika Mistrala, Avignon)
Jiří Vozák (lyceum Frédérika Mistrala, Avignon)
Michaela Tauchmanová (lyceum Josepha Desfontainese, Melle)

Školní rok 2010/2011

Jestliže ve školním roce 2009/2010 odjelo studovat do Francie pouze sedm studentů, o rok později jich bylo už 38. Studenti byli umístěni na 17 středních škol, z nichž 15 byly veřejné (státní) školy a dvě školy církevní.

V tomto školním roce se projekt "Rok ve Francii" realizoval také mezi českými a francouzskými partnerskými regiony:

- Středočeský kraj a Brugundsko (čtyři studenti)
- Kraj Vysočina a Champagne-Ardenne (jedna studentka)

Přečtěte si, jak tito studenti hodnotí svoji roční zkušenost s programem "Rok ve Francii" ve školním roce 2010/2011:

Linda Hodačová (lyceum Jeana Perrina, Rezé)
Markéta Pospěchová (lyceum Franklina Roosevelta, Remeš)
Kateřina Kochová (lyceum Franklina Roosevelta, Remeš)
Radka Sochorová (lyceum Jacquese Monoda, Saint-Jean-de-Braye)
Denisa Hudečková (lyceum Marcela Gimonda, Aubenas)

Školní rok 2011/2012

Lyceum Frédérika Mistrala, Avignon

V září 2011 odjelo deset českých studentů, z nichž dva pokračovali ve studiu už druhým rokem, do Avignonu na lyceum Frédérika Mistrala.

Studenti byli zařazeni do ročníků "seconde" a "première", tři z nich dokonce také ve Francii odmaturovali.

Přečtěte si, co o českých studentech psali v místních novinách:

článek
článek
článek
článek

 

Lyceum Emila Zoly v Châteaudun

Dva studenti z česko-francouzské bilingvní sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze odjeli v září 2011 na lyceum Emila Zoly v Châteaudun (departement Eure-et-Loire jihozápadně od Paříže), kde oba studovali ve druhém ročníku.

Ke stažení:

hodnocení studia (Vojtěch Rejmíš)

 

Lyceum La Présentation Notre-Dame, Saint-Flour

Střední škola Lycée La Présentation Notre-Dame (Zasvěcení Panny Marie) v Saint-Flour v regionu Auvergne patří sice mezi církevní školy, ale i na tomto lyceu probíhá výuka podle státem garantovaných osnov. Škola je zařazena do rejstříku škol francouzského ministerstva školství.

Na lyceum do Saint-Flour jezdí za studiem čeští studenti již od roku 2010.

Kateřina Popková nastoupila na tuto školu právě ve školním roce 2010/2011 a ve studiu pokračovala i ve šk. roce 2011/2012 v ročníku Première ES. V roce 2013 na tomto lyceu také odmaturuje.

Ve školním roce 2011/2012 na této škole studovala také Adriena Horáčková z Gymnázia Bruntál. Po své roční zkušenosti z Francie se rozhodla přestoupit na česko-francouzskou bilingvní sekci na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Studium na této sekci se ukončuje složením složením bilingvní maturitní zkoušky.

Dokumenty ke stažení:

hodnocení studia (Kateřina Popková)
hodnocení studia (Adriena Horáčková)

Školní rok 2012/2013

Lyceum Edouarda Belina, Vesoul

Od září 2012 nastoupilo ke studiu na lyceum E. Belina ve Vesoul celkem 5 studentů z Plzeňského kraje. Školní docházku uskutečňují v 1. a ve 2. ročníku všeobecně vzdělávacích oborů.

Přečtěte si, jak studenti hodnotí svoji zkušenost se studiem ve Francii:

Vít Bílý (1. ročník), str. 16

 

Rozhovor se studenty na ČRo 6

V sobotu 1. 12. 2012 odvysílal Český rozhlas 6 v rámci magazínu Zaostřeno na mladé rozhovor se třemi českými studenty, kteří absolvovali roční studium na francouzském lyceu v rámci programu "Rok ve Francii" a kteří posluchačům přiblížili svoji zkušenost z pobytu na zahraniční škole.

- David Šarboch, 2010/2011 (lyceum Pontuse de Tyarda, Chalon-sur-Saône)
- Kristýna Péčová, 2011/2012 (lyceum Frédérika Mistrala, Avignon)
- Vojtěch Rejmíš, 2011/2012 (lyceum Emila Zoly, Châteaudun)

Ke stažení:

magazín Zaostřeno na mladé

Školní rok 2013/2014

Rok v Burgundsku

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Středočeským krajem (Odbor školství, mládeže a sportu) a krajským školským úřadem v Dijonu (académie de Dijon) vyjelo ve školním roce 2013/2014 na studijní pobyt do regionu Burgundsko celkem šest studentek ze středních škol zřizovaných Středočeským krajem.

Kraj Burgundsko je partnerským regionem Středočeského kraje.

Studentky realizovaly roční studijní pobyt na těchto středních školách (lyceích) v oborech vzdělání se všeobecným zaměřením:

Auxonne, lycée Prieur de la Côte d’Or: 1 studentka
Chalon-sur-Saône, lycée Mathias: 1 studentka
Dijon, lycée international Charles de Gaulle: 4 studentky

Přečtěte si, co o studiu napsaly (nejen) studentky:

Alice Vavřinová, studentka lycea v Auxonne
novinový článek publikovaný 20.11.2013 v regionálním deníku Obzory Kutnohorska (Alice Vavřinová)
Alžběta Bartáková, studentka lycea Charlese de Gaulla v Dijonu
Alžběta BartákováKristýna Lukešová, studentky lycea Charlese de Gaulla v Dijonu (článekčlánek)

Rok ve Franche-Comté

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Plzeňským krajem (Odbor školství, mládeže a sportu) a krajským školským úřadem v Besançonu (académie de Besançon) a ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Plzni vyjelo ve školním roce 2013/2014 na studijní pobyt do regionu Franche-Comté celkem 13 studentů ze středních škol z Plzeňského kraje.

Region Franche-Comté je partnerským regionem Plzeňského kraje.

Studenti byli umístěni na tyto střední školy (lycea) v oborech vzdělání se všeobecným zaměřením:

Belfort, lycée Raoul Follereau: 2 studentky
Besançon, lycée Jules Haag: 1 student
Luxeuil-les-Bains, lycée Lumière: 2 studentky
Poligny, lycée Hyacinthe Friant: 1 studentka
Pontarlier, lycée Xavier Marmier: 1 studentka
Vesoul, lycée Edouard Belin: 6 studentů

Přečtěte si, co o studiu napsali (nejen) studenti:

Tereza Kydlíčková, studentka lycea v Belfortu
Barbora Podloucká, studentka lycea v Belfortu
prezentace lycea v Belfortu
Dominika Spourová, studentka lycea ve Vesoul
Dang Thuy Trang, studentka lycea ve Vesoul
Martin Haniš, student lycea v Besançonu
Eliška Velková, studentka lycea v Poligny
Anna Šprdlíková, studentka lycea v Luxeuil-les-Bains (Sušické noviny, 6/2014, str. 2)
Diana Medunová, studentka lycea v Luxeuil-les-Bains
novinový článek publikovaný 15.12.2013 v regionálním deníku L’Est Républicain (Franche-Comté)

 

Rok v Lotrinsku

Už čtvrtým rokem po sobě odjíždí vždy několik studentů z Moravskoslezského kraje na rok na studium do Francie do partnerského regionu Lotrinsko. Díky iniciativě kolegů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jejich protějšků na krajském školském úřadě (rectorat) v Nancy se mohl původní projekt Rok ve Francii přejmenovat na Rok v Lotrinsku .

Ve školním roce 2013/2014 odjeli studovat do Lotrinska celkem čtyři studenti ze severní Moravy.

Přečtěte si, co o studiu a pobytu ve Francii napsali sami studenti:

Sára Juřinová (studentka gymnázia lycée Félix Mayer v Creutzwaldu)
Kateřina Kadlecová (studentka gymnázia lycée Jacques Marquette v Pont-à-Mousson)
Johana Malcharová (studentka církevního gymnázia lycée Notre Dame Saint-Sigisbert v Nancy)
Vojtěch Hanzal (student SOŠ lycée professionnel Camille Claudel v Remiremont)

Linky:

Rok v Lotrinsku (stránky Moravskoslezského kraje)

 

Rok v Champagne-Ardenne

Už čtvrtým rokem po sobě odjíždí vždy jeden student z Kraje Vysočina na rok na studium do Francie do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Díky iniciativě kolegů na Krajském úřadě Kraje Vysočina a jejich protějšků na krajském školském úřadě (rectorat) v Remeši se mohl původní projekt Rok ve Francii přejmenovat na Rok v Champagne-Ardenne .

Ve školním roce 2013/2014 odjela studovat do Champagne-Ardenne studentka třebíčského gymnázia Alžběta Vítková, která strávila roční studijní pobyt na Lycée Sévigné v Charleville-Mézières.

Nabídkou vzdělávacích oborů odpovídá tato francouzská škola českému gymnáziu, SOŠ a VOŠ dohromady. Studentka byla zařazena do ročníku Première L, tzn. do 2. ročníku na gymnáziu s humanitním zaměřením.

Přečtěte si, co o studiu a pobytu ve Francii napsala sama studentka:

blog
hodnocení pobytu

 

Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Paul Cézanne do Aix-en-Provence dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Seconde (první ročník na lyceu).

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na pražském gymnáziu.

Přečtěte si:

hodnocení pobytu (Žofie Klenerová)
hodnocení pobytu (Natálie Moserová)

Lycée Maurice Janetti (Saint-Maximin)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Maurice Janetti v Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (departement Var, jižní Francie) dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Première S (přírodovědné zaměření).

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na pražském gymnáziu.

Přečtěte si:

hodnocení pobytu (Natálie Bušková)

 

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

V září 2013 odjelo studovat do Avignonu na lyceum Frédérika Mistrala celkem osm studentů z České republiky.

Dvě studentky ve školním roce 2013/2014 na této škole pokračovaly ve studiu již druhým rokem a jedna z nich také ukončila středoškolské studium složením francouzské státní maturitní zkoušky.

Přečtěte si, jak studium hodnotí sami studenti:

Barbora Vidimová (studium v ročníku Première S s přírodovědným zaměřením)

 

Lycée Xavier Mallet (Le Teil)

Již druhým rokem odjíždí studovat na rok na střední školu Lycée Xavier Mallet v Le Teil (departement Ardèche, jihovýchodní Francie) jeden student z České republiky. Ve školním roce 2013/2014 to byla Ema Tumová z Gymnázia Na Štolou, Praha 7, která absolvovala studium ve druhém ročníku všeobecného studia s humanitním zaměřením.

Ke stažení:

hodnocení pobytu (Ema Tumová)

Lycée Maréchal Lannes (Lectoure)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Maréchal Lannes v Lectoure (departement Gers, jihozápadní Francie) dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Première.

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na brněnském gymnáziu.

Ke stažení:

hodnocení studia (Hana Havlíková, Lucie Kurzová)
článek pubikovaný v regionálních internetových novinách LaDepeche.fr (02.07.2014)

Školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 odjelo studovat do Francie na 27 středních škol celkem 63 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu). Z celkového počtu vyjíždějících studentů jich 6 realizovalo studijní pobyt v oborech odborného vzdělávání.

Rok v Burgundsku

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Středočeským krajem a krajským školským úřadem v Burgundském regionu (rectorat de l’académie de Dijon) odjedlo studovat ve školním roce 2014/2015 na střední školy celkem 10 studentů ze Středočeského kraje.

Burgundský region je partnerským krajem Středočeského kraje.

Studenti realizovali roční studijní pobyt na těchto dvou školách:

Dijon, Lycée international Charles de Gaulle: 8 studentů
Dijon, Lycée Montchapet: 2 studentky

Přečtěte si, co o svém pobytu na zahraniční škole napsali sami studenti:

Tereza Javůrková, studentka ročníku Terminale S (maturitní ročník na gymnáziu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy), Lycée international Charles de Gaulle
Ester Novotná, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
Veronika Michalčuková, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
Klára Pehrová, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
Karolína Kubišová, studentka ročníku 1ère S (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy), Lycée international Charles de Gaulle
Anna Pejšková, studentka ročníku Seconde (první ročník na gymnáziu), Lycée international Charles de Gaulle
Růžena Michalíčková, studentka ročníku 1ère L (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na literaturu a cizí jazyky), Lycée Montchapet
Anna Kolomazníková, studentka ročníku 1ère L (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na literaturu a cizí jazyky), Lycée Montchapet

 

Lyceum La Présentation, Saint-Flour

Střední škola Lycée La Présentation v Saint-Flour v regionu Auvergne patří sice mezi církevní školy, ale i na tomto lyceu probíhá výuka podle státem garantovaných učebních osnov. Škola je zařazena do rejstříku škol francouzského ministerstva školství.

Na lyceum do Saint-Flour jezdí za studiem čeští studenti již od školního roku 2010/2011.

Ve školním roce 2014/2015 na této škole studovalo celkem sedm českých studentů ve druhém ročníku všeobecně vzdělávacích oborů (typ gymnázium).

Přečtěte si, jak hodnotili sami studenti svoji roční zkušenost z pobytu na francouzské škole:

hodnocení studia (Vojtěch Semerád, student přírodovědné větve 1ère S)

 

Lycée Aristide Briand (Saint Nazaire)

Škola Lycée Aristide Briand v Saint-Nazaire, ležící na západním pobřeží Francie, patří k největším středním školám ve Francii. Na škole studuje více jak 3500 studentů v oborech se všeobecným nebo odborným vzděláním.

Ve školním roce 2014/2015 odjely na tuto školu studovat také dvě české studentky z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Lycée Václav Havel (Bègles)

Ve školním roce 2014/2015 odjely studovat na střední školu Lycée Václav Havel v Bègles dvě české studentky. Škola se nachází na předměstí Bordeaux v JZ Francii.

Přečtěte si, jak studentky hodnotí svůj roční pobyt na této škole:

Rybová Anna a Saláková Anna, studentky ročníků Seconde a Première ES (1. resp. 2. ročník na lyceu)

Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence)

Ve školním roce 2014/2015 odjely studovat na střední školu lycée Paul Cézanne v Aix-en-Provence dvě české studentky.

Přečtěte si, jak studentky hodnotí svůj roční pobyt na této škole:

Veronika Čechová, studentka ročníku Première L (2. ročník na lyceu s humanitním zaměřením)

 

Lycée Frédéric Mistral (Avignon)

V září 2014 odjelo studovat do Avignonu na lycée Frédéric Mistral celkem 8 studentů z České republiky.

Dvě studentky již na této škole studovaly v předchozím školním roce a v červnu 2015 úspěšně složily francouzskou státní maturitní zkoušku.

Přečtěte si, co o studiu napsali sami studenti:

Marie Vosečková, studentka ročníku 1ère ES
Jakub Tetera, student ročníku 1ère S
Nováková Eliška a Kateřina Čalounová, studentky ročníku 1ère S a 1ère L

 

Lycée Victor et Hélène Basch (Rennes)

Zemanová Veronika, studentka ročníku 1ère ES.
Kurowská Anna, studentka ročníků Seconde.
Kratochvílová Ema, studentka ročníků Seconde.

Lycée du Val d’Argens (Le Muy)

Lycée des métiers Les Coteaux, Cannes

Poprvé od zahájení projektu „Rok ve Francii“ odjela na rok na studium na střední oděvní školu Lycée des métiers Les Coteaux v Cannes studentka VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní v Praze.

Její pobyt na francouzské škole upevnil již existující spolupráci mezi těmito dvěma partnerskými školami.

Linky:

Lycée des métiers Les Coteaux, Cannes
VOŠON a SPŠO, Praha

Ke stažení:

hodnocení studia (Aneta Gretzová)

 

Lycée Dupuy de Lôme (Lorient)

Janečková Kristina

Školní rok 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 odjelo studovat do Francie celkem 70 studentů ze středních škol v České republice.

Své studium realizovali ve všeobecně vzdělávacích oborech na lyceích (typ gymnázium) resp. na středních odborných školách.

V této rubrice naleznete zprávy studentů s jejich hodnocením pobytu na zahraniční škole.

Rok ve Francii

Přečtěte si, jak o své zkušenosti ze studia na francouzské střední škole referovali studenti, kteří absolvovali mobilitu "Rok ve Francii" ve školním roce 2015/2016:

Jana Procházková, ročník 1ère S, lycée David, ANGERS
Vladislava Lagutenko, ročník 1ère L, lycée Frédéric Mistral, AVIGNON
Barbora Kvasničková a Kateřina Žížalová, ročník Seconde a ročník 1ère S, lycée Václav Havel, BEGLES
Tereza Špačková, CAP Métiers de la mode - vêtement flou, lycée des métiers Les Coteaux, CANNES
Bao Long Duong, ročník 1ère ES, lycée Emile Zola, CHATEAUDUN
Tereza Krausová, ročník 1ère ES, lycée Emile Zola, CHATEAUDUN
Klára Kubíková, ročník 1ère ES, lycée Hector Berlioz, LA COTE-SAINT-ANDRE
Eva Faltusová, ročník 1ère L, lycée Joseph Desfontaines, MELLE
Markéta Neřoldová, ročník 1ère S, lycée Pierre et Marie Curie, MENTON
Šárka Ondrouchová, ročník 1ère S, lycée Maurice Janetti, SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Anna Steckerová, ročník 1ère L, lycée Ronsard, VENDOME

Rok v Lotrinsku

Počínaje školním rokem 2012/2013 vyjížději studenti z Moravskoslezského kraje na rok na studium do Francie do partnerského regionu Lotrinsko. Díky iniciativě partnerů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jejich protějšků na regionálním školském úřadě (rectorat) v Nancy se mohl původní projekt Rok ve Francii přejmenovat na Rok v Lotrinsku .

Ve školním roce 2015/2016 studuje v Lotrinsku na gymnáziu Lycée Jean XXIII (Montigny-lès-Metz) studentka Jazykového gymnázia v Ostravě-Porubě Natálie Koubková.

článek publikovaný na stránkách Moravskoslezského kraje

Další tři studenti z Moravskoslezského kraje odjeli ve školním roce 2015/2016 studovat na gymnázium Lycée La Présentation do Saint-Flour (region Auvergne).

Linky:

Rok v Lotrinsku (stránky Moravskoslezského kraje)

Školní rok 2017/2018

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem