fr  /  cz

Pronájem kavárny Bistra 35 ve Francouzském institutu v Praze

Francouzský institut v Praze, Štepanská 35, 111 21 Praha 1, hledá nového nájemce do své kavárny Bistro 35.

Od svého otevření v roce 1920, Francouzský institut v Praze propaguje v České republice francouzský jazyk a kulturu. Nabízí jazykové kurzy francouzštiny pro děti i dospělé, výstavy v Galerii 35, množství přednášek a filmové projekce v kinosále Kino 35 o kapacitě 203 míst. Organizace různých kulturních akcí podporuje i multikulturní výměny. 
Ve 4.patře budovy se nacházejí komerční kanceláře a v 5. patře byl právě dokončen konferenční sál s kapacitou 80 osob. Ten je již nabízen ke krátkodobým pronájmům, které již započaly. 
Francouzský institut je otevřen od pondělí do soboty a je navštěvován velkým počtem lidí.  


Kavárna Bistro 35 je místem pro stravování, zábavu i pro společenská setkávání jak pro pravidelné návštěvníky institutu, tak i pro ty náhodné. Provoz kavárny je nutno přizpůsobit plánu akcí, které pořádá Francouzský institut po celou kulturní sezónu (organizace koktailů, cateringové služby). 

Provozní postupy jsou popsány v zadávacím protokolu (pro získání kopie kontaktujte paní Kateřinu Nevečeřalovou na čísle 221 401 022, mail: katerina.neveceralova@ifp.cz s kopií na sylvie.playout@ifp.cz).

Návštěvy zájemců budou organizovány po dohodě.

Výběr uchazeče se bude řídit těmito kritérii: navrhovaná nabídka, odborná kvalifikace týmu, který má službu poskytovat, schopnost přizpůsobit se požadavkům institutu a navrhovaná doba pro zajištění znovuobnovení provozu (zajištění doplňujícího vybavení a údržba toho stávajícího).

Po posouzení nabídek na základě výše uvedených kritérií, si Francouzský institut vyhrazuje právo jednat s jedním nebo více uchazeči.


Aplikace

Nabídky v češtině nebo francouzštině musí být doručeny v zalepené obálce buď do Francouzského institutu v Praze v době od 9 - 12 hodin a 14 - 17 hodin, nebo doporučeným dopisem s doručenkou nejpozději do 31. ledna 2022, na adresu:

Francouzský institut v Praze
K rukám paní Sylvie Playout
Generální tajemnice
Štěpánská 35
111 21 Praha 1
Česká republika

Nabídky je možno zaslat i mailem na adresu : sylvie.playout@ifp.cz, s kopií na katerina.neveceralova@ifp.cz
 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem