fr  /  cz

Francouzština pro děti a mládež

Čím dříve se vaše dítě jazyk naučí, tím lépe si ho osvojí a bude mluvit bez přízvuku. Naše nabídka kurzů je rozdělena do věkových skupin 4–6 let, 7–10 let, 11–15 let a do jazykových úrovní od A1 po B1. Kurzy probíhají po celý rok ve dvou cyklech. Délka kurzu je přizpůsobená věku dětí. Naše programy vychází z úrovní CECRL a připravují ke zkouškám DELF již od úrovně A1-1 (DELF prim, DELF junior nebo scolaire).

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem