fr  /  cz

Předškoláci (4-6 let)

Děti jsou dostatečně schopny naučit se cizí řeč bez námahy, pouhou hrou, již ve čtyřech letech. Tyto kurzy nabízejí zábavný přístup k francouzštině s využitím pohádek, písniček a her. Každá hodina se skládá z různých zábavných aktivit, aby udržela pozornost malých posluchačů a je zakončena tvořivou činností, kdy děti kreslí, vystřihují nebo si vybarvují obrázky vztahující se k probíranému tématu hodiny (lidské tělo, rodina, zvířata, předměty v domě, barvy atd.).

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem