fr  /  cz

Junioři (10-15 let)

Tento kurz je určen pro dospívající, kteří v něm získají jazykové a komunikační znalosti, jež je naučí reagovat ve francouzštině v různých každodenních situacích. Po celou dobu studia je posluchač veden ke spontánní komunikaci o tématech blízkých jeho věkové skupině a prohlubuje si tak motivaci a zájem o další studium.

Důležité: Přečtěte si před zahájením testu!

Spolehlivost testu závisí hlavně na Vás:

  • Před zahájením testu se ujistěte, že ho budete moci vypracovat v klidu, za plného soustředění.
  • Zodpovězení všech otázek doporučujeme věnovat přibližně 40 minut. Ujistěte se, že máte dostatek času na dokončení testu bez přerušení.
  • Postupujte podle pokynů, odpovídejte bez nahlížení do učebnic, slovníků nebo internetového vyhledávače. 

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST A PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ TEST!

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem