fr  /  cz

Sdílení ukrajinských příběhů v Praze

Akce   |  
Projekt "Sdílení ukrajinských příběhů v Praze" je společnou iniciativou sedmi členů pražského klastru EUNIC pod vedením Francouzského institutu v Praze.

Cílem projektu je poskytnout platformu pro svědectví o situaci a životě na Ukrajině, ale také o životě těch, kteří se stali oběťmi války, a těch, kteří museli ze své země uprchnout. Jeho cílem je pomoci mobilizovat pozornost a solidaritu vůči Ukrajincům prostřednictvím ukrajinské kulturní scény a ukrajinských umělců.

"Sdílení ukrajinských příběhů v Praze" bude probíhat od listopadu 2023 do června 2024 ve spolupráci s různými českými kulturními institucemi.

  • 16. - 21. listopadu 2023: Festival Týden ukrajinského filmu, který od roku 2017 realizuje spolek RUTA a také Ukrajinská iniciativa v ČR a Jihomoravská ukrajinská iniciativa ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR. Akce přilákala 1 350 diváků.
  • Od listopadu 2023 do června 2024: Tvorba komiksové knihy, která je společným dílem ukrajinských umělkyň, studentek a studentů, kteří našli zázemí na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) po vypuknutí války na Ukrajině. Každý z nich pochází z jiné oblasti Ukrajiny a mají často naprosto odlišnou kulturní ale i tvůrčí zkušenost. Co je spojuje je válka a její dopady, potřeba sdílet svůj příběh a snaha ukázat důležitost osobní zkušenosti ve víru novodobých událostí. Kniha je odrazem jejich myšlenek, současného stavu a rozpoložení.
  • 24. února 2024: Dětský workshop vedený Olenou Zahrebinou, ukrajinskou umělkyní podílející se na tvorbě komiksové knihy, v mediatéce Francouzského institutu v Praze.
  • 29. února 2024: Benefiční večer v Kině 35 pořádaný společností Kinovarta v rámci projektu KINOWAR ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice. Promítnut bude dokumentární film 20 dní v Mariupolu režiséra Mstyslava Černova, po němž bude následovat diskuze. Finanční prostředky získané touto akcí budou věnovány organizaci Museum for Change, která se zabývá ochranou muzeí, jejich sbírek a práce muzejních pracovníků na Ukrajině.
  • 23. - 26. května 2024: Prezentace připravované komiksové knihy na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy v Praze.
  • 14. Červen 2024: Prezentace projektu na bienále Matter of Art:
  • Prezentace a prodej připravované komiksové knihy.
  • Performance ukrajinské malířky a autorky Kateryny Aliinyk.
  • Autorské čtení Kateryny Aliinyk v doprovodu Darji Lukjaněnko (ukrajinská multidisciplinární umělkyně a performerka), Iryny Zahladko (ukrajinská básnířka) a Fatimy Rahimi (česko-afghánská novinářka).
  • Diskuse mezi umělci a dalšími uprchlíky.

 

"Sdílení ukrajinských příběhů v Praze" vzniká ve spolupráci s Goethe Institutem, Českými centry, Institutem Cervantes, Polským institutem v Praze, Delegací Flandry a Britskou radou v rámci klastru EUNIC Praha.

Je realizován díky Fondu solidarity Kultura, který je financován Evropskou kulturní nadací.

#CultureofSolidarityFund

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem