fr  /  cz
Women in Science : the gender variable

In the framework of the 2022 cycle of events « FEM2:2 Das Jahr de l'égalité », the Goethe-Institut and the Institut français in Prague organised a panel discussion on gender equality in science, with a special focus on the field of STEM, in partnership with Charles University and its Kampus Hybernská.

Why do we need gender balance in every area of science? What misconceptions and difficulties are women and girls facing?  In science systems and institutions, how do we move from mere gender awareness to effective and transformative actions? What are the key levers to trigger the necessary changes? 
The panel discussion focused on sharing experiences between three speakers coming from different professional and cultural backgrounds and promote best practices from the field as triggers for real-life changes.

Welcome words by Prof. MUDr. Milena Králíčková, Rector of Charles University 
 
Panelists :

  • Colette Guillopé is a French mathematician, Professor at Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (UPEC, France). She is the former president of the associations « Femmes & mathématiques » (1996-1998) and « Femmes & Sciences » (2004-2008).
  • Viktoria Niebel is a social scientist and local science manager in the EU-funded project RESET - Redesigning Equality and Scientific Excellence Together at the Equality Office of the Ruhr University Bochum. Between 2017 and 2021 she was Equal Opportunities Officer for scientific employees.
  • Tereza Petrusková, is an Assistant Professor at the Charles University, Faculty of Science, Department of Ecology. She is behavioural ecologist, focusing her research on songbird vocalisation and bird territorial behaviour. At the moment, she serves as the European secretary of the Association for the Study of Animal Behaviour.

Moderator: Aleš Vlk, former adviser to the Minister of Education of the Czech Republic and co-founder of the online magazine on science and research Vědavyzkúm.


The panel discussion was followed by the screening of the French documentary "La science a mauvais genre" ("Misgendering science" - in French with English subtitles). 

64 min – Directed by Laure Delalex – Authors Thomas Levy and Laure Delalex – Production J2F Production and APC Productions, with the participation of France Télévisions

« Today, women represent only a third of jobs in science, and sometimes less than 15% in sectors such as mathematics or digital technology. Why and how did we get here? How to change mentalities and change the situation? This film explores these questions through the portraits of four women scientists: Solène, a mechanical engineer at the Chantiers de l'Atlantique; Mathilde, researcher in biology near the Arctic Circle; Agathe, computer developer, and Zoé, student at the Ecole polytechnique. »

Here for more information about the documentary


Press review

To go further in the reflexion, discover here the press article written by Karolina Poliaková about this panel discussion. The article was published both on the science oriented website Vedavyzkum.cz and as part of Forum, the online magazine of the Charles University in Prague. 

Dopad pandemie na rovnost pohlaví v Evropě

Cyklus Ideas Yard: Talking about Europe od EUNIC Prague za podpory EUNIC Global
Společná iniciativa Francouzského institutu v Praze, Českých center, Italského kulturního institutu v Praze

V anglickém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny

Přestože pandemie způsobila škody celosvětové společnosti, některé kategorie byly postiženy více než jiné. Zvláště ženy byly vystaveny tlakům z více stran, ať již po stránce ekonomické, rodinné či zdravotní. Pandemie také zvětšila nerovnost mezi pohlavími a anulovala tím pokrok učiněný v této otázce v posledních letech.

Toto téma probrali a prohloubili ve společné online diskuzi: Kateřina Haring, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek ČMAPM); Sandra Laugier, filozofka přednášející na pařížské univerzitě Panthéon-Sorbonne; Massimiliano Mascherini, dočasný ředitel oddělení Social Policies Eurofoundu (Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek). Debatu moderovala Alžběta Králová, zakladatelka a ředitelka pražské akademie Ženský byznys. 


Alžběta Králová
Působí jako Managing Partner IPM Consulting, politická konzultantka, PR manažerka a zakladatelka Institutu politického marketingu (IPM). Zkušenosti sbírala v zahraničí, především ve Spojených státech amerických. V roce 2017 byla součástí užšího volebního týmu Emmanuela Macrona v prezidentských volbách. Je také zakladatelkou a ředitelkou akademie Ženský byznys.


Sandra Laugier 
Sandra Laugier je francouzská filozofka, která se zabývá filozofií morálky, politiky a jazyka, genderovými studiemi a lidovou kulturou. V současné době je profesorkou filozofie na pařížské univerzitě Panthéon-Sorbonne a vedoucím členem Institut Universitaire de France. Mimo to píše sloupky pro francouzský deník Libération.

Massimiliano Mascherini
Massimiliano Mascherini vedoucí oddělení Social Policies Eurofoundu (Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek), kde začal působit v roce 2009 jako vedoucí výzkumu. Vystudoval aplikovanou statistiku na univerzitě ve Florencii a působil jako hostující profesor na univerzitách v Sydney a Aalborgu. 

Kateřina Haring 
Česká podnikatelka, manažerka, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a majitelka společnosti Dynamic Group. Viceprezidentka pro Evropu v rámci mezinárodní organizace Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales (FCEM). Od roku 2018 je ambasadorkou České republiky projektu Women’s Entrepreneurship Day (WED). V roce 2020 ji časopis Forbes zařadil do žebříčku 135 nejvlivnějších českých žen na 109. místo. 

 

ENG
The Impact of the Pandemic on the Gender Equality

Although the pandemic caused damage to global society, some categories were affected more than others. Women in particular have been exposed to pressure from several quarters, be it economic, family- or health-related pressure. The pandemic has also increased gender inequality, undermining the progress made on this issue in recent years.
The following personalities has addressed this topic more profoundly in their joint online discussion: Kateřina Haring, President of the Czech-Moravian Association of Women Entrepreneurs and Managers, CMAPM); Sandra Laugier, philosopher and professor at the Pantheon-Sorbonne University in Paris; Massimiliano Mascherini, Head of Unit ad interim for Social Policies of Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). The debate was moderated by Alžběta Králová, founder and director of the Prague based Women's Business Academy. The event was part of the Ideas Yard project under the auspices of the EUNIC Prague-based cluster and funded by EUNIC Global funds. It was organized by the Italian Cultural Institute in Prague in cooperation with the French Institute and the Czech Centres, Prague.

In English, with simultaneous translation in Czech

This talk was broadcasted on line on March 15th 2021 as  part of the European project Ideas Yard: Talking about Europe
Project of the Czech Centres, Italian Cultural Institute and French Institute in Prague and is funded by EUNIC Global. 

Moderator:
Alžběta Králová
She works as a Managing Partner of IPM Consulting, political consultant, PR manager and founder of the Institute of Political Marketing (IPM). She gained experience abroad, especially in the United States. In 2017, she was part of Emmanuel Macron's election team in the presidential election. She is also a Founder and Director of Women’s business academy.

Pannelists:
Sandra Laugier
Sandra Laugier is a French philosopher, working on moral philosophy, political philosophy, philosophy of language, gender studies, and popular culture. She is currently a full professor of philosophy at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne and a Senior member of the Institut Universitaire de France, She is also a columnist at the French journal Libération.

Massimiliano Mascherini
Massimiliano Mascherini Is head of the social policies unit at Eurofound, having joined the organisation in 2009 as a research manager. He has a PhD in applied statistics from the University of Florence and has been a visiting fellow at the University of Sydney and Aalborg University.

Katerina Haring
Czech businesswoman, manager, president of the Czech-Moravian association of entrepreneurs and female managers and CEO of Dynamic Group. Vice President for Europe of the international organization Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales (FCEM). Ambassador of the Czech Republic to the Women’s Entrepreneurship Day (WED) project. In 2020, Forbes magazine ranked her 109th in the list of 135 most influential Czech women.

Ženy a vědecká kariéra: sdílení perspektiv mezi Francií, Českou republikou a Slovenskem

V návaznosti na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (11. února) a Mezinárodní den žen (8. března) a v kontextu, kdy se Francie připravuje na spolupředsednictví Fóra pro rovnost generací, vám Francouzský institut na Slovensku a Francouzský institut v Praze nabízí setkání se specialisty na gender ve vědeckém prostředí a s vědkyněmi, které se podělí o své vlastní zkušenosti.

Role vzdělávání a médií, rovnováha mezi profesním a soukromým životem, veřejná politika ve prospěch rovnosti, to vše jsou témata, která budou během této události diskutována.

Moderátor: 
Aleš Vlk, bývalý ministr školství České republiky a spoluzakladatel časopisu Věda a výzkum

Účastníci: 

  • Kateřina Cidlinská, Psychologický ústav Akademie věd ČR
  • Alexandra Bitušikova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, národní delegátka pracovní skupiny pro rovnost mužů a žen v oblasti výzkumu a inovací pro Radu Evropské unie
  • Marion Paoletti, poradkyně ředitelky Univerzity pro rovnost a rozmanitost v Bordeaux (Université pour l’Egalité et la Diversité)
  • Dominika Fričova, Neuroimunologický ústav Slovenské akademie věd, vítězka Ceny L’Oreal 2020
  • Silvie Rimpelova, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), vítězka Ceny L’Oréal pro ženy ve vědě za rok 2019
  • Ramla Abdellatif, Univerzita Julese Verna v Picardii, Francie

Portrét vědkyně - Gerty Cori

Stále v souvislosti s výše zmíněnými dny věnovanými ženám a s kampaní #ZenyVeVede / #WomenInScience vás zveme ke čtení portrétu uznávané české vědkyně Gerty Theresy Cori, která rovněž musela prokázat houževnatost a vytrvalost, aby uspěla! Její portrét je k dispozici na webových stránkách Francouzského institutu na Slovensku.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem