fr  /  cz

Francouzsko-český večer současné poezie

Jazykem večera je čeština a francouzština.
Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci.
Akce se koná v 5. patře Francouzského institutu v Praze.

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Francouzsko-český večer současné poezie ve středu 11. března představí šest francouzských a českých básníků, spjatých svou tvorbou s Prahou, ať už se v Praze narodili, žijí zde nebo se do Prahy aspoň načas vrací. Akce je věnována památce Stanislava Dvorského, který nenadále zemřel v pátek 21. února ve věku 79 let.
Své verše přečtou Guillaume Basset, Sylva Fischerová, Benoit Meunier, Jean-Gaspard Páleníček, Bertrand Schmitt a texty Stanislava Dvorského bude číst básník Jakub Řehák. Básně zazní vždy v originále a budou promítnuty v českém, resp. francouzském překladu.

Jazykem večera je čeština a francouzština.
Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci.

Večer se koná pod patronací Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy a ve spolupráci s Praha město literatury.
Praha město literatury je projekt, který má za cíl nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o současné pražské literární scéně a podnítit zájem o literaturu. Připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je inspirativním místem, kde literatura vzniká a kde se také čte. Důležitým mezníkem projektu bylo i získání titulu „Kreativní město literatury UNESCO“ (UCCN) v prosinci 2014.

Guillaume Basset (nar. 1981 v Lyonu) je francouzský básník žijící v Praze. Pracoval pro Alliance Française de Lyon, spolupořádal literární festival v Hong Kongu, byl zástupcem ředitele Festivalu spisovatelů Praha. Nyní je dramaturgem Světa knihy a kurátorem českého programu Livre Paris. Prvotinu Oheň tvých blízkostí (Le feu de tes approches) vydal v nakladatelství Dauphin ve francouzském originálu a v českém překladu Marie Dudilieux.

 

Stanislav Dvorský (1940 – 2020 ) byl básník a esejista. V 60. letech se účastnil aktivit pražského postsurrealistického okruhu UDS. Básněmi nebo eseji je zastoupen v tuzemských i francouzských periodikách a v několika zahraničních antologiích. Vydal dvě básnické prózy, esej Nevědomí a básnický objev a čtyři sbírky básní, poslední Amalgamy (Trigon, 2015) dvojjazyčně, česky a francouzsky v překladu Petra Krále.

 

 

 

Sylva Fischerová (nar. 1963 v Praze) je autorkou jedenácti básnických sbírek (poslední z nich, Kostel pro kuřáky. Pražské básně/Church for Smokers. Prague Poems, vyšla v r. 2019), dále čtyř prozaických knih, dvou knih pro děti a řady odborných prací. Působí v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Její verše i prózy vyšly také v cizině, verše zhudebnila ve dvou albech Monika Načeva. V r. 2018 se stala první básnířkou města Prahy.

 

 

 

 

 

 

Benoit Meunier (nar. 1977 v Lyonu) žije od roku 2004 v Praze, kde učí francouzštinu na gymnáziu i na univerzitě. Do francouzštiny přeložil klasické i současné autory, prozaiky i básníky, ale též knihy pro děti a komiksy. Píše básně a krátké prózy, z nichž některé vyšly časopisecky.

 

 

 

 

 

 

Jean-Gaspard Páleníček (nar. 1978 v Praze) je básník, prozaik, kurátor. Po studiu literární vědy a hudební skladby v Praze a Paříži dlouho pracoval jako umělecký vedoucí Českého centra Paříž. Francouzsky vydal novelu Břízy, sbírku básní Mater dolorosa a divadelní hru Balzacova domácnost, česky knihu záznamů Jedna věta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Schmitt (nar. 1967 v Paříži) je režisér, scenárista, básník, esejista, učitel. Je také členem surrealistických skupin v Paříži a Praze, autorem esejů o surrealismu, Art Brut, Vysoké hře atd., spoluautorem monografie Jana Švankmajera. Jeho práce se objevily v časopisech ve Francii, Spojených státech, Kanadě, Švýcarsku a České republice. Ve francouzštině publikoval čtyři sbírky, z nichž poslední Les Globes oculaires (s fotografkou Anne-Lise Broyerovou a spisovatelem Yannickem Haenelem) v roce 2018. Sbírka Dynamika křiku byla přeložena a publikována v češtině v roce 2006.
 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem