fr  /  cz

Knihkupci

Dotace pro knihkupce na vytvoření nebo doplnění fondu ve francouzštině – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: čeští knihkupci
 • Dotace: až 15000 euro, výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
 • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
 • Více informací nawww.centrenationaldulivre.fr
Dotace knihkupectvím s označením „librairies francophones de référence“ – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: česká knihkupectví, která obdržela označení „librairie francophone de référence“ (o něj je nutné požádat)
 • Dotace: až 15000 euro, výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
 • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
 • Více informací nawww.centrenationaldulivre.fr
Dotace na školení frankofonních knihkupců – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: čeští knihkupci
 • Dotace: maximálně 2000 euro
 • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
 • Více informací nawww.centrenationaldulivre.fr
Kontakty

Anna Davidová
Projektová manažerka – literární sekce
221 401 032, anna.davidova@ifp.cz

Simon Gilmer
Atašé pro spolupráci v oblasti literatury a názorových debat ředitel Mediatéky 
221 401 012, simon.gilmer@ifp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem