fr  /  cz

Interaktivní mapy francouzštiny v ČR

Na mapu se podívejte ZDE

Projekt interaktivní mapy francouzštiny v České republice byl spuštěn v listopadu 2021 u příležitosti Mezinárodního dne učitelů francouzštiny. Jedná se o iniciativu akademiků z Pedagogické fakulty v Brně a má za cíl představit přehled výuky francouzského jazyka u nás, přítomnost francouzských firem nebo firem s vazbami na frankofonní země. Obyvatelům České republiky umožňuje zjistit, kde se mohou učit francouzsky, studovat ve francouzštině, najít dvojí diplomy uznávané v České republice a ve Francii a najít firmy, které mají zájem o francouzsky mluvící osoby. 


Projekt Interaktivní mapy francouzštiny v ČR vznikl díky spolupráci Sdružení učitelů francouzštiny (SUF), asociace Gallica sdružující vysokoškolské učitele francouzštiny, ale také Francouzského institutu v Praze, Francouzských aliancí, univerzitních jazykových center a Francouzsko-české obchodní komory. Reaguje na potřeby učitelů vyjádřené v odpovědích dotazníkového šetření z roku 2020 a na jejich volání po intenzívnější spolupráci škol s dalšími frankofonními subjekty, univerzitami i trhem práce. Inspirace vzešla od jedné ze studentek Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na základě projektu „mapaneziskovek.cz“. Na MU byla později domluvena licence ArcGis a odborná spolupráce s kartografem, který mapu tvoří. Projekt tedy koordinuje zmíněné pracoviště této univerzity. 

V interaktivní mapě francouzštiny je možné vyhledat v následujících okruzích: 

  • základní a střední školy, ve kterých je francouzština jako cizí jazyk nabízena jakoukoliv formou; 
  • univerzitní studijní programy s francouzštinou, česko-francouzské dvojité diplomy (double diplômes);
  • univerzitní jazyková centra, ve kterých je možné se francouzštině učit nebo se v ní zdokonalovat nezávisle na tom, do kterého studijního programu či na kterou fakultu je kdo na vysoké škole zapsán; 
  • Francouzský institut v Praze a síť Francouzských aliancí v České republice;
  • francouzská centra a česko-francouzské kluby nebo další sdružení; 
  • společnosti, instituce a firmy – české, francouzské nebo mezinárodní – které mají a potřebují zaměstnance ovládající francouzštinu

V současné době byla spuštěna první verze mapy, která je dostupná na webu projektu. Zájemci – žáci, rodiče, vyučující, ředitelé škol i zástupci firem – v ní již mohou vyhledávat potřebné informace pomocí přehledných filtrů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živý organismus, který se bude dál rozrůstat, očekáváme, že se k projektu připojí i další školy, zařízení nebo firmy. Formulář pro sběr dat se nachází na stránkách projektu. Díky tomu vzniká čím dál ucelenější přehled přítomnosti francouzštiny v naší zemi, který má potenciál pro navázání nových forem spolupráce a obnovy zájmu o tento jazyk již od školních let.

Skutečnost, že Česká republika vystřídá Francii v předsednictví Evropské unie v letošním roce, může také tomuto projektu posloužit. Tím spíše, že v roce 2018 podepsali prezident Francie a premiér ČR Akční plán strategického partnerství České republiky a Francouzské republiky, který oficiálně podporuje rozvoj francouzštiny v mnoha oblastech spolupráce v rámci celé České republiky.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem