fr  /  cz

Queer heritage walk

Prohlídka města

Zajímá vás, jak se žilo gayům a lesbám v Praze v nedávné i vzdálenější minulosti? Ponořte se do queer atmosféry meziválečného období, nacistické okupace, komunistického režimu i "divokých" 90. let během historických procházek s historiky Dr. Ladislavem Jacksonem a Janem Krcalem.
 
Prohlídky městem se věnují queer minulosti Malé Strany a Nového Města a probíhají v češtině a angličtině.


Queer historie je plná útlaku, ale i radosti, hledání štěstí i tragédií. Komentovaná prohlídka queer historie Prahy zahrnuje umělecká centra, jako jsou byty Jana Zrzavého, Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic a byty dalších významných queer umělců a spisovatelů. Navštívíme také místa, která v minulosti sloužila jako významné cruising oblasti. Komentovanou prohlídku povede historik umění PhDr. Ladislav Jackson, Ph.D., a výkonný ředitel Společnosti pro queer paměť


Termíny:
 

  • 16.03.2024: Queer Prague: Malá Strana s Dr. Ladislavem Jacksonem, Ph.D. (anglicky)
  • 20.04.2024: Queer Praha: Nové Město s Janem Krčálem (česky)
  • 04.05.2024: Queer Prague: Nové Město s Janem Krcalem (anglicky)
  • 13.07.2024: Queer Praha: Malá Strana s Dr. Ladislavem Jacksonem, Ph.D. (česky)

 
Čas: 14.00 - 16.00 hod.
Účast zdarna
Nutná registrace


Společnost pro queer paměť 
Společnost pro queer paměť je česká nezisková organizace, která shromažďuje, prezentuje a interpretuje minulost queer, nenormativních a LGBTIQ+ lidí. Sbírky jsou rozděleny do tří částí: muzeum, archiv a specializovanou knihovnu s množstvím vzácných tisků a časopisů. Společnost pro queer paměť pořádá přednášky, výstavy, spolupracuje s mnoha organizacemi na prosazování rovnosti a popularizaci queer historie.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem