fr  /  cz

Budování nového jaderného programu České republiky

V angličtině a češtině 

Online nebo osobně

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Ve snaze reagovat na výzvy spojené s přechodem na nízkouhlíkové technologie a dosáhnout cílů Zelené dohody, se Francie a Česká republika rozhodly zavést ambiciózní programy rozvoje jaderné energetiky
Jaderná energetika, jakožto perspektivní sektor pro naše budoucí úspory, ve kterém naše dvě země dlouhodobě aktivně spolupracují, ale také jako významný spotřebitel technologií s vysokým inovačním potenciálem, nabízí mnoho profesních příležitostí.

Ať už jste studentem či mladým profesionálem, přijďte objevit bohatou nabídku oborových školení a s nimi související profese a kariérní cesty, a pusťte se do diskuze s řadou odborníků z tohoto odvětví!

Na programu :

 • Jaderná energetika v české národní strategii a politice
 • Pracovní příležitosti v sektoru jaderné energetiky
 • Studijní programy a možnosti mobility v jaderném sektoru
 • Proč si vybrat kariéru v oboru jaderné energetiky? Svědectví mladých inženýrů
 • Jaderná energie je high-tech (špičková technologie)!
 • Sociálně-ekonomický dopad nové jaderné energetiky

Networkingový oběd' bude nabízen účastníkům.

Diskusi uvede velvyslanec Francie v České republice a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


Osobně ve Francouzském institutu v Praze nebo online

V angličtině a češtině 

Volný vstup zdarma

 

/ ENGLISH VERSION / 

Building the Czech Republic’s New Nuclear Programme

In order to meet the challenges of the low-carbon transition and meet the objectives of the Green Deal, France and the Czech Republic have both chosen to implement ambitious nuclear power development programmes. This is a promising sector for our economies, and one in which our two countries have long been actively collaborating, but it is also a sector with a high consumption of technology and high potential for innovation, the nuclear industry offers a wide range of career opportunities

Whether you're a student or a young professional, come and discover the wide range of training offer in this field, as well as the associated professions and career paths, at this event, and talk to numerous experts in the sector!

On the agenda :

 • Nuclear energy in the Czech national strategy and policy
 • Job opportunities in the nuclear sector
 • Academic paths and mobility opportunities in the nuclear sector
 • Why choose a nuclear career ? Testimonies of young engineers
 • Nuclear is high-tech !
 • The socio-economic impact of new nuclear

A networking luncheon will be offered to all participants.

The French Ambassador to the Czech Republic and a representative of the Czech Ministry of Industry and Trade will introduce the discussions.

This event is organized by I2EN (International Institute of Nuclear Energy) and the French Institute of Prague.


On-site (French Institute of Prague) and online

In English and Czech 

Free admission

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem