fr  /  cz

Objevování francouzsko-českého dobrodružství Père Castora

Vstup zdarma / Akce je přístupná všem

Ve francouzštině

Mediatéka
Štěpánská 35, Praha 1

Mediatéka Francouzského institutu v Praze si vás dovoluje pozvat na besedu "Objevování francouzsko-českého dobrodružství Père Castora", která se uskuteční ve středu 26. října v 17 hodin. 

Le Père Castor je slavná edice nakladatelství Flammarion, která od roku 1931 vydává knihy pro děti od 1 do 10 let. Název sbírky je odvozen od hlavní postavy - otce Castora - bobra, který se nikdy neunaví vysvětlovat svým dětem - třem mladým bobříkům, Câlinovi, Grignoteovi a Benjaminovi - věci o světě a životě. 

Tyto knihy, které navrhl Paul Faucher, povoláním knihkupec a aktivista nového vzdělávacího hnutí, jsou považovány za první moderní dětské knihy. Následná pedagogika se snažila definovat nové metody, které by vycházely z možností dítěte a rozvíjely jeho kreativitu. Paul Faucher se věnoval obecným úvahám o možnostech lepšího přizpůsobení knih schopnostem dětí na základě poznatků nové psychologie a pedagogiky. Od počátku se zabýval jiným, ale zásadním problémem, a to problémem obrazu a jeho vztahu k textu. Album je určeno pro věk, kdy dítě sice ještě není schopno snadno interpretovat symboly písma, ale je již schopno rozpoznat zobrazení předmětu a zacházet s obrázky. Tato analýza inspirovala Paula Fauchera k pojetí knihy jako celku, kde obraz pomáhá pochopit text a text prohlubuje obraz. Připomněl také, že kniha určená pro nejmenší děti musí obsahovat takové prvky činnosti, které dítěti umožní využít je jako základ nebo jako prvky hry.

Knihy  Père Castor by nikdy nespatřily světlo světa bez setkání Paula Fauchera s českými pedagogy Františkem Bakule a Ladislavem Havránkem a také s Lídou Durdíkovou, která se stala jeho manželkou a jednou z jeho hlavních spolupracovnic.

Archiv Paula Fauchera byl v listopadu 2017 zapsán do mezinárodního registru Paměť světa UNESCO.

Debatu povedou Anne-Catherine Faucher, předsedkyně Sdružení přátel Père Castora a vnučka Paula a Lídy Faucherových, Catherine Formet-Jourde, tajemnice Sdružení přátel Père Castora a přednášející magisterského studia nakladatelství na Univerzitě v Le Mans, Maryse Causse Guimbard, místopředsedkyně Sdružení přátel Père Castora, a Anna Sigmundová, pravnučka Ladislava Havránka.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem