fr  /  cz

Gratulujeme 24 laureátům vědeckých cen za rok 2023

Prix scientifiques   |   22.06.2023
© Eva Kořínková

Tento čtvrtek 22. června 2023 byly v Buquoyském paláci předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice za podpory partnerů. Akci předsedal Jean-Marie LEHN, nositel Nobelovy ceny za chemii a francouzský velvyslanec Alexis DUTERTRE.

Soutěže se zúčastnilo celkem 68 uchazečů, které nominovaly vysoké školy nebo výzkumné ústavy na základě kvality jejich vědeckých prací v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí složených ze 43 českých a francouzských profesorů a vědců. Ocenění získalo 24 uchazečů.

Velvyslanectví ve spolupráci s partnerskými organizacemi udělilo celkem 24 cen v následujících kategoriích:

  • Chemie – Cena Jean-Marie Lehna – Nadační fond IOCB Tech a Česká společnost chemická
  • Medicína – Cena Alberta Schweitzera – Servier
  • Farmacie – Cena Sanofi – Sanofi
  • Jaderné vědy výzkum– Cena Henriho Becquerela – EDF
  • Počítačové vědy a informatika – Cena Josepha Fouriera – Atos a IT4Innovations
  • Výzkum životního prostředí a klimatu – Cena „Make Our Planet Great Again” – BNP Paribas
  • Společenské a humanitní vědy – Cena Jacquese Derridy – Michal Martinko a CEFRES

Vítězové v každé kategorii obdrželi od partnerských organizací finanční odměnu. Výherci první a druhé ceny obdrží od Velvyslanectví stipendium ve výši 1 700 EUR, které jim umožní uskutečnit měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru. 

Mezi 24 cenami byly uděleny tři speciální ceny, a to v oblasti chemie od České společnosti chemické, v oblasti počítačových věd a informatiky od IT4Innovations a v oblasti společenských a humanitních věd od CEFRESu (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách).


Seznam zde laureátů vědeckých cen udělovaných
Velvyslanectvím Francie v České republice za rok 2023


Velvyslanectví Francie v České republice podporuje prostřednictvím vědeckých cen nadějné mladé vědce již od roku 1994, váží si jejich práce a poskytuje jim příležitost budovat si síť kontaktů také v zahraničí. Povzbuzuje je tak k vědecké kariéře a zároveň pomáhá posilovat spolupráci mezi Francií a Českou republikou v daných oborech. 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem