fr  /  cz

Jacques Rancière: Politika fikce

Přednáška věhlasného francouzského filozofa

Vstup volný
Francouzsky, simultánní tlumočení do češtiny

NG - Veletržní palác
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7

Jacques Rancière (nar. 1940) je francouzský filosof, žák Louise Althussera a emeritní profesor na Univerzitě Paříž VIII v Saint-Denis. Česky vyšla jeho kniha Neshoda. Politika a filosofie (1995, česky 2011).

V  této přednášce se zaměří na to, jakým způsobem politika napomohla ke zrovnoprávnění jedince a společenských vrstev. Přednáška „Politika fikce“ je svým zaměřením na pomezí estetiky a politiky. Pro Jacquesa Rancièra v sobě každé umělecké dílo obsahuje možnosti, skrze něž se krystalizuje jisté vidění světa. Jedná se o sdílení jistého pocitu, dávajícího do popředí nebo schválně nezmiňující jistý problém nebo způsob života.

Podle francouzského filosofa vše spočívá v soupeření a pozvolném přecházení od klasického uměleckého kánonu k modernímu, čistě estetickému kánonu. To se projevuje tím, že kupříkladu spisovatelé se v románech začínají zabývat tím, čemu se až doposud nevěnovala pozornost a píší i o společenských vrstvách, o kterých se až doposud nepsalo. Jacques Rancière neopomene tuto tezi uvést na konkrétních příkladech z literatury, od Balzaca k Sebaldovi, přes Prousta a Faulknera. Neopomene také zmínit narativní schémata takového Marxe či prvních autorů detektivek.

Vstup volný v rámci kapacity. Simultánní tlumočení do češtiny.

Událost na Facebooku

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem