fr  /  cz

Podpora profesionálů v kulturní oblasti

Podpora pro dramaturgy, instituce, kulturní centra, festivaly a umělce:

  • Francouzský institut v Praze poskytuje podporu formou finanční pomoci, spolupráce na poli propagace nebo hledáním partnerů.
     
  • Finanční pomoc projektům Francouzským institutem v Paříži: Finanční zdroje jsou poskytovány prostřednictvím žádostí o dotace platformou Francouzského institutu v Paříži (IF Prog).

Před podáním žádosti o dotace prostřednictvím IF Prog se obraťte na Kulturní oddělení Francouzského institutu v Praze s dostatečným předstihem. Institut v Paříži si při projednávání vaší žádosti vyžádá náš posudek.

  • Setkání ve Francii pro české profesionály v oblasti kultury 

U příležitosti významných festivalů nebo akcí určených pro mezinárodní odborníky pořádají Francouzský institut v Paříži spolu s Ministerstvem kultury Francie každoročně několik setkání profesionálů z oblasti kultury. Každé z těchto setkání, tzv. Focus, je zaměřeno na jedno téma z různých oblastí kultury a umění. 
Cílem těchto setkání je:

  • Představit umělce a současnou francouzskou tvorbu 
  • Podpora setkávání a spolupráce mezi francouzskými a mezinárodními profesionály  
  • Usnadnit nové synergie zaměřené především na produkci a distribuci francouzské tvorby
  • Rozvoj francouzsko-české spolupráce a podpora společných projektů 
Kontakty

Kulturní atašé, zástupkyně ředitele
Sarah Doignon sarah.doignon@ifp.cz

Projektová manažerka
Barbora Bukovinská barbora.bukovinska@ifp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem