fr  /  cz

Výtvarná dílna s Julii: Pixel Art

Víte, co je to Pixel Art? Původně jsou to umělecká díla, která vznikají digitálně použitím nízkého rozlišení obrazovky, Julie Potosniak ale ukáže vaším ratolestem, jak si takové dílo vytvořit za pomoci tužky a papíru! Všichni začínající umělci si na konci budou moci odnést domů krásné výtvory na pomezí mezi kresbou a mozaikou.

Přijďte se bavit a tvořit do mediatéky v sobotu 25. listopadu od 10:30 hodin!


"C'est extraordinaire !"

Francouzské slovo extraordinaire – neobyčejné, je často synonymem pro úžasné, skvělé, báječné atd.

V průběhu staletí mohlo být použito k popisu vědeckých objevů nebo take uměleckých děl.

Umělci totiž někdy mají zvláštní schopnost překračovat a rozšiřovat hranice toho, co daná kultura, v daném čase a na daném místě považuje za vhodné či vůbec možné.

Vydejme se zpátky do historie a objevme tato umělecká díla, která ve své době dokázala otřást obyčejností prostřednictvím neobyčejnosti, ale která dnes tvoří součást našeho běžného života!

 

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem