fr  /  cz

Jak kreativně propagovat autorskou prvotinu?

Profesní fórum - Svět knihy 2021

La publication d’un premier roman nécessite un travail particulier de la part de son éditeur. Peu ou pas connu du public, comment l’accompagner pour sortir du lot et trouver son lectorat ? / Vydání autorské prvotiny vyžaduje od nakladatele zvláštní úsilí. Jak ji podpořit, aby vyčnívala z davu a našla si své čtenáře, když o ní veřejnost ví jen málo nebo vůbec ne?
Intervenants :  Juliette Joste, éditrice Grasset ; Ivana Tomková, éditrice Argo / Účinkující: Juliette Joste, nakladatelství Grasset ; Ivana Tomková, nakladatelství Argo
Langue : fr/cz en traduction simultanée / Jazyk: simultánní tlumočení francouzština/čeština
Modérateur : / Moderátor: 
En partenariat avec le BIEF. / Ve spolupráci s BIEF.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem