fr  /  cz

Bilingvní junioři (11 - 15 let)

Kurz pomáhá rozvinout psané i mluvené dovednosti ve zcela frankofonním výukovém prostředí pomocí celé řady hravých a podnětných aktivit, jež napomáhají osvojení si jazyka. Studenti se také setkají s francouzskou literaturou, což jim umožní zlepšit si jazykové dovednosti a dodá jim motivaci číst ve francouzštině.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem