fr  /  cz

Francouzština pro bilingvní děti a mládež

Tyto kurzy jsou určeny pro děti a dospívající, kteří žijí ve frankofonní či bilingvní rodině, francouzštinu doma běžně používají, ale nechodí do francouzské školy. Kurzy poskytnou kontakt s francouzským jazykem, kulturou a reáliemi a pomohou jim získat jistotu v rámci jejich dvojí kultury a znalostí francouzských reálií.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem