fr  /  cz

Večer poezie Mahmúda Darwiše

V rámci festivalu  Den poezie a u příležitosti 10. výročí úmrtí světově známého palestinského básníka Mahmúda Darwíše vás srdečně zveme na večer věnovaný jeho poezii. Během večera zazní Darwíšovy verše v češtině, francouzštině, arabštině, španělštině, angličtině, slovenštině, holandštině a dalších jazycích.

„Mahmúd Darwíš je básníkem vlasti, života a lásky, kterému se dostalo celosvětového uznání,“ uvádí jeho překladatel češtiny Burhan Kalak.

Lyrik, prozaik a novinář Mahmúd Darwíš  se narodil 13. března 1941 v galilejské vesnici Al-Birwa nedaleko Akry, zemřel 9. srpna 2008 ve věku 67 let v USA. Vydal na třicet básnických sbírek a jedenáct prozaických knih, které byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. V češtině vyšla sbírka básní Přicházím do stínu tvých očí (překlad Burhan Kalak, Babylon, 2007) a sbírka povídek/esejů Deník všedního smutku (překlad Luboš Kropáček, Novinář, 1989). Získal řadu mezinárodních ocenění, v Evropě například francouzský Řád umění a literatury udělovaný francouzským ministerstvem kultury anebo Cenu nizozemského prince Clause.

Úvodní slovo: doc.František Ondráš z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK.

Básně přečtou: Hélène Genet, Rebecca Riisness, Anežka Novak, herec Sergi Teba, Burhan Kalak a Herbert van Lynden a další.

Součástí akce bude promítnutí krátkého videa s Mahmúdem Darwíšem a hudební skupinou Trio Joubran. Večer bude zakončen drobným palestinským občerstvením.

Akci pořádáme ve spolupráci s kulturním spolkem Maramíja.

Rezervujte si svá místa kliknutím na ikonu v záhlaví článku.

 

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem