fr  /  cz

Setkání se švýcarským autorem Philippem Favrem

Ve francouzštině se simultánním překladem do češtiny

Vstup zdarma

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Setkání se švýcarským autorem Philippem Favrem při příležitosti vydání jeho knihy 1352 – V plamenech.

Philippe Favre (*1960) vzdělává žáky i učitele v oboru informační technologie a komunikace. V roce 2016 mu vyšel román Cortex - En état de veille (Kortex –V bdělém stavu). Zajímá se o historii švýcarského kantonu Valais, kde se narodil a kde se svou rodinou žije. Je aktivním členem rady nadace Château de Beauregard, která financuje průzkum a zpřístupnění tohoto středověkého hradu nad řekou Rhônou. Při souvisejícím bádání v archivech opakovaně narazil na jméno Guillaume Perronet, který se ve 14. století stal hrdinou jednoho z prvních povstání obyvatel za svobodu, v jejichž důsledku získalo Švýcarsko dnešní podobu.
Philippe Favre vykreslil velkolepý historický román hodný Alexandra Dumase staršího. Lékař z údolí Valais, jistý Guillaume Perronet, se postaví do čela vzpoury obyvatel kraje proti bezpráví a tyranské vládě sionského biskupa Guicharda Tavela i proti vojenským zásahům savojského hraběte Amadea. Zastání najde v osobě Karla IV., římského císaře a českého krále. Co tohoto evropského vládce s Perronetem pojilo? Proč tak vysoce postavený muž rozhodl zakročit ve prospěch obyčejného provinčního lékaře? Autor v napínavém, romantickém a vtipném románu vrátil život skutečné, ale zapomenuté postavě Guillauma Perroneta a na základě historicky doložených faktů rozehrál barvitý příběh, zalidněný skutečnými i fiktivními hrdiny a odehrávající se v kulisách drsných alpských svahů i v kouzelné krajině údolí Rhôny, plné opevněných hradů, kostelů, usedlostí a vinic. Když ale v kraji vypukne vzpoura, malebná města hoří plamenem.

Setkání ve francouzštině se simultánním překladem do češtiny. 
Čtení ve francouzštině a češtině.
Pořádají Švýcarské velvyslanectví Praha a Editions Argo ve spolupráci s Francouzským institutem.

Prosíme, rezervujte si svá místa kliknutím na příslušnou ikonu Rezervace: 

 

             

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem