fr  /  cz

Literární kavárna s časopisem PLAV

Zajímáte se o literaturu a ekologii? Vaše mediatéka si vás dovoluje pozvat na další literární kavárnu ve středu 27. března v 19 hodin s týmem časopisu PLAV. Na programu: Představení čísla Plavu věnovaného québecké ekologické dystopii a zdivočení, které sestavil romanista Petr Kyloušek a realizovala redaktorka Anna Lebedová.

V první části setkání přiblížíme s badatelkou Terezou Dědinovou ekokritickou perspektivu přístupu k literatuře a spolu s romanistou a afrikanistou Vojtěchem Šaršem se pak touto optikou podíváme na oblasti frankofonních literatur.

Ve druhé části zazní zdravice od kanadské autorky J. D. Kurtness a obrátíme se k dystopickému číslu – poslechneme si ukázky z překladů a uvedení do québecké autochtonní literatury, krátce se také seznámíme s dalšími aktivitami Plavu.

Akci hudebně doprovodí Mikuláš Bryan.


Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.


PLAV je tištěný měsíčník věnovaný světové literatuře. Vychází od roku 2005, od roku 2019 pak desetkrát do roka a publikuje především původní překlady beletrie. Důraz klade na literatury a jazykové oblasti, které nejsou na českém knižním trhu příliš zastoupeny, a postupným prozkoumáváním bližších i odlehlejších míst na literárních mapách se snaží vytvořit vyváženější, pravdivější obraz světové literatury. Reflektuje při tom podstatná témata současnosti, jako je chudoba, rovnoprávnost žen nebo postavení menšin, pojednává o nich ovšem výlučně skrze literaturu samotnou.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem