fr  /  cz

Střední Evropa ve fr. publikační činnosti ve spol. vědách

Atelier Evropa

Střední Evropa je již dlouho předmětem zájmu francouzských vydavatelů humanitních a společenských věd. Vzbuzuje ale pouze okrajovou zvědavost, která vzrůstá ve chvílích významných historických událostí v regionu, jako je například pád komunismu. Francouzští nakladatelé a autoři nejnovějších prací o střední Evropě budou diskutovat o tendencích a možnostech vydávání těchto knih ve Francii.

Jazyk: simultánní tlumočení francouzština/angličtina

Účinkující: Astrid Thorn Hillig, nakladatelství Maison des sciences de l'homme; Gwendal Piégeais, nakladatelství Codex; Miroslav Novák (autor publikace Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce?, nakl. Codex/Academia, 2021); Ronan Hervouet (autor publikace Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, nakl. Le Bord de l'eau, 2020)

Moderátor: Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a autor publikace Pologne 1989, Comment le communisme s’est effondré (nakl. Codex, 2019)
Ve spolupráci s CEFRES.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem