fr  /  cz

KRA/JINÁ | Wagon Landscaping a Terra Florida

Krajina po ruce
Přednáška proběhne v anglickém jazyce.
The lecture will be in English.

Kino 35
Štěpánská 35, Praha 1

6. 6. 19:30
Kino 35

Jarní cyklus přednášek pořádaných spolkem KRUH završí v červnu specifický krajinářský ateliér Wagon Landscaping z Paříže, který se nezabývá pouze návrhy, ale architekti jsou přítomni i procesu proměny míst a některé části i sami fyzicky realizují. Přítomností na místě vznikla i jejich inovativní myšlenka asfaltových zahrad, kdy pouhým otočením stávajících asfaltových povrchů vzniká nový prostor pro živočichy a rostliny. Wagon se snaží až na výjimky pracovat s místními materiály, rostlinami, historií a podmínkami a ty se snaží netradičně využít pro současné krajinářské řešení, které vychází z respektu a ze zájmu o místní podmínky. Jejich kontextuální přístup je tak ekonomický, ekologický i minimalistický.

Ateliér Wagon Landscaping založili dva krajinářští architekti François Vadepied a Mathieu Gontier. přičemž oba vystoupí během červnové přednášky v Praze. Jejich studio je známé tím, že se snaží klást důraz na význam zeminy a ekonomicky minimalizovat přesuny materiálů na místě stavby. Na základě vlastních projektů a zkušeností zdůrazní, jak může zahradnický přístup ve „všech měřítkách“ projektu pomoci promyslet možnou budoucnost města založenou na ekologickém a udržitelném rozměru. 

V rámci posledního přednáškového večera se představí také český krajinářský ateliér Terra Florida, který přistupuje k projektům s respektem, individuálně, pokaždé s novou invencí a stojí za dobře odvedenou a kvalitní prací. Krajinářské architektky Zuzana Štemberová a Lucie Vogelová představí na přednášce projekt transformace bývalého dolu Františka Josefa v Dubí, který ukazuje obnovu místa se zachováním lokální identity a industriálního charakteru. Dále pak realizaci nového lokálního parku V Zápolí, konverzi brownfieldu na park Waltrovka a Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách, v Letech u Písku nebo dlouhodobý projekt Drážní promenáda a liniový park Vršovice a Strašnice.

Mathieu Gontier, krajinářský architekt, je zakladatel ateliéru Wagon Landscaping. Původně vystudoval výtvarné umění a ruštinu. V roce 2007 úspěšně absolvoval studium krajinářské architektury a snaží se propojovat umění a krajinu. Ze svých studií si zachoval využívání kresby jako nástroje při přemýšlení i projektování. Přednáší na National School of Landscape ve Versailles, kde vede magisterský kurz.  V ateliéru je spoluzodpovědný za rozvoj a vedení projektů.

François Vadepied, krajinářský architekt, je spoluzakladatelem Wagon Landscaping. Má diplom z geofyziky a kartografie na IGN. V roce 2003, po patnácti letech práce v oboru digitální kartografie, se rozhodl pro radikální kariérní přestup. V roce 2007 vystudoval krajinářskou architekturu. Od roku 2018 je národním poradcem pro krajinářskou architekturu v oblasti Meurthe-et-Moselle. Přednáší na National School of Landscape ve Versailles a na Esaj v Paříži. Je spoluzodpovědný za rozvoj ateliéru a vedení projektů. Zajímá se především o otázky související s kvalitou prostoru, dynamikou rostlin a implementaci šetrnosti.

Ateliér Wagon Landscaping, působí především ve Francii, v Evropě a v Rusku. Od roku 2010 tým doplňuje Estelle Ollivierová, Camille Bourgeoisová, Madeleine Accarainová, Léa Nourdinová a Frédéric Jorel. Filozofie ateliéru Wagon Landscaping je udržet si zahradnický přístup při realizaci i navrhování krajiny, aby „jim zůstalo právo experimentovat, pozorovat a přizpůsobovat se“, aby si mohli představovat místa, která se snadno používají i udržují, příjemně se v nich žije každodenní život. Ateliér své projekty rozvíjí v praxi a při zahradničení, pozorování rostlin a dynamiky přírody. Ve svých projektech omezují přesun materiálů a spotřebu energie, přičemž kladou důraz na recyklaci a ekologickou dynamiku.

Ateliér Terra Florida, založený v roce 1996 Lucií Vogelovou a Antonínem Wagnerem, je etablovaným krajinářským ateliérem. V současnosti v ateliéru působí šest krajinářských architektů, kteří se vyznačují respektem, individuálním přístupem a neustálou inovací. Jejich práce je známá kvalitou a pečlivostí. Ateliér se zaměřuje na komplexní projekty s důrazem na udržitelnost a ohled k okolnímu prostředí. Pro dosažení úspěchu v jejich projektech ateliér úzce spolupracuje s významnými partnery a odborníky z různých oborů.

Kruh přednášky
Prodej vstupenek

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem