fr  /  cz

Čechy nebo Mali? Rozhovor Françoise-Xaviera Fauvella s Ladislavem Varadzinem

konferenční sál, 5. patro

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

François-Xavier Fauvelle a Ladislav Varadzin budou debatovat o kulturní rozmanitosti Afriky a mnohočetných historických trajektoriích afrických společností. Společně se zamyslí nad charakteristikami „globálního“ středověku, který zahrnoval střední Evropu a několik oblastí Afriky. Tím, že se pokusí o (nutně riskantní) historické srovnávání, podělí se o své úvahy o středověkých písemných dokladech (včetně arabských a židovských spisů) dostupných pro tyto dva regiony světa, o roli archeologie, o zrodu státu, o setkání středoevropských a afrických společností s křesťanstvím či islámem, o „makléřských“ státech a obchodu a o mnohém dalším. Během toho připomenou české, moravské, ghanské, maliské a etiopské rané státy.


François-Xavier Fauvelle je profesorem na Collège de France, vede katedru dějin a archeologie afrických světů na Collège de France a v současné době je ředitelem Francouzského výzkumného centra v Jeruzalémě. Pracoval v Jihoafrické republice, v Etiopii, kde vykopal křesťanskou lokalitu Lalibela a objevil několik středověkých muslimských měst, a v Maroku, kde vykopal středověké město Sijilmása. Mezi zhruba dvaceti knihami přeloženými do desítky jazyků je autorem knihy Zlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověku (Praha, 2021).

Ladislav Varadzin je vedoucím vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Je specialistou na pozdní pravěk a rané dějiny společností severovýchodní Afriky a střední Evropy, pracoval v Súdánu a Egyptě a prováděl vykopávky na středověkém Vyšehradě v Praze. Je autorem více než stovky vědeckých článků a kapitol v knihách.


Rozhovor proběhne ve francouzštině a češtině se stimultánním překladem.


Partnery události jsou CEFRESArcheologický ústav Akademie véd ČR a festival Tvůrčí Afrika.

 

© Jaroslav Jiřička, fotografie Ladislava Varadzina

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem