fr  /  cz

Queer 24 – Breaking Barriers in Academia

Kampus Hybernská, Praha

Zveme vás na debatu "Prolomení bariér v akademickém prostředí”, kterou pořádáme spolu s Goethe-Institutem a Univerzitou Karlovou v rámci cyklu Queer 24.    

Akce proběhne v Kampusu Hybernská a hlavním tématem budou zkušenosti LGBTQ+ komunity na akademické půdě.

Na této akci podporované Francouzsko-německým kulturním fondem se sejdou francouzští, němečtí a čeští řečníci, kteří budou diskutovat o obtížích, s nimiž se setkávají studenti a výzkumní pracovníci z LGBTQ+ komunity. Diskuse se bude týkat i osvědčených postupů a předpisů v oblasti sociální, administrativní, aj.

Mezi účastníky budou např: 

  • Léovanie Das, pověřená bojem proti nenávisti vůči LGBT osobám na DILCRAH (francouzská meziresortní delegace pro boj proti rasismu, antisemitismu a nenávisti vůči LGBT).
  • Michal Mikeska, prezident spolku Charlie,  což je queer spolek Univerzity Karlovy. 
  •  Michal Pitoňák, vedoucí odboru duševního zdraví  LGBT+ v Národním ústavu duševního zdraví.
  • Eileen Schwanold, referentka pro diverzitu a zástupkyně sítě LGBTQIA+ "Science and Beλond" na univerzitě v Hamburku.

Diskusi bude moderovat český fotograf, novinář a aktivista Lukáš Houdek. 

Po skončení diskuze budou promítnuty krátké filmy, které ilustrují zkušenosti LGBTQ+ komunity v každé ze tří zemí.

Program : 
17:00 - Úvodní slovo
17:15 - Kulatý stůl
18:30 - Přestávka a občerstvení
19:00 - Projekce krátkých filmů

Vstup zdarma, ale registrace nutná: bit.ly/Queer24 


As part of the Queer 24 cycle of events, the French Institute of Prague, the Goethe-Institut and Charles University are organizing a roundtable on the LGBTQ+ experience in the academic sector, "Breaking Barriers in Academia", on April 18 at Kampus Hybernská. 

Supported by the Franco-German Cultural Fund, the event will bring together French, German and Czech speakers to discuss the difficulties encountered by students and researchers from the LGBTQ+ community, and existing good practices (regulatory, social, administrative...).

Among the participants, there will be: 

  • Léovanie Das, in charge of the fight against anti-LGBT hatred at the DILCRAH (French Interministerial Delegation to Combat Racism, Anti-Semitism and Anti-LGBT Hatred).
  • Michal Mikeska, president of Spolek Charlie, Charles University’s LGBTQ+ student association. 
  • Michal Pitoňák, head of the department dedicated to the mental health of LGBTQ+ people at the Czech National Institute of Mental Health.
  • Eileen Schwanold, Diversity Officer and representative of the LGBTQIA+ network "Science and Beλond" at the University of Hamburg.

The discussion will be moderated by Czech photographer, journalist and activist Lukáš Houdek.

After the panel, short films will be screened to depict the LGBTQ+ experience looks like in each of the three countries.

Programme: 
5 pm - Introductory remarks
5:15pm - Round table
6:30pm - Break and refreshments
7 pm - Screening of short films

The event is free but you must register: bit.ly/Queer24

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem