fr  /  cz

Temné hodinky

V rámci cyklu koncertů Hudební cesty Evropou připravilo Collegium 1704 večer věnovaný francouzské hudbě v podání Drei Engel – vynikajících českých interpretů.

Lamentace proroka Jeremiáše jsou souborem emotivních starozákonních textů, jež jsou již od středověku předlohou mnoha zhudebnění. Jednotlivé části jsou roztříděny do série vokálních děl určených pro Svatý týden – Troisième leçon de ténèbres, tzv. temné hodinky, tedy sada děl na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé části vždy uváděly v předvečer daného svátku, jsou tedy pojmenovány podle dnů, kdy se obvykle prováděly – Mercredi (středa), Jeudi (čtvrtek) a Vendredi (pátek). Ve Francii byly zejména v baroku velice populární, a proto je mnohými způsoby zhudebnili takoví velikáni jako Marc-Antoine Charpentier, Michel Delalande, François Couperin a další. 

Program koncertu je postaven zejména na díle M.-A. Charpentiera, který vedle velkých děl se sborem a orchestrem s oblibou používal pro ténèbres barvu ženských sólových hlasů. Středeční temné hodinky jsou doplněny o části z děl Françoise Couperina a Michela Lamberta. 

Dámské pěvecké trio Drei Engel (Markéta Klaudová, Pavla Radostová, Lucie Karafiátová) s cembalovým virtuosem (Jiří Havrlant) je doslova spojením čtyř živlů v jeden harmonický prvek. Jejich předností je nejen historicky poučená interpretace hudby, ale i skutečné emoce a obrovská energie, kterými si získávají posluchače. Francouzské baroko je jejich srdcovou záležitostí.  Pro tento koncert je continuo rozšířené navíc o předního českého theorbistu Jana Krejču a mladého talentovaného Michaela Raitmajera na violu da gambu.

Michel Lambert : Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae
Marc-Antoine Charpentier : Responsoria pro hebdomada sancta
François Couperin : Leçons de ténèbres

Prodej vstupenek

Zkouška na vlastní uši 13. 2. 2024 ve 14.00

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem