fr  /  cz

Na věčnou památ

Adalbert Khan již několik let fotografuje hřbitovy všude, kam přijede. Nezajímá ho smrt, ale inscenování hrobů a znovunalezení intimního vztahu k nepřítomné osobě. 

Hroby nevypovídají mnoho o smrti, ale vypovídají mnoho o živých, o našem vztahu k životnímu prostředí, k lásce, k rodině, ke každodennímu životu, k rozchodům atd. Lze zde nalézt všechny společenské problémy současnosti, protože na hřbitově, místě, kde jsou všem na očích vystaveny city a nejintimnější vztahy, je tak těžké oddělit společenské od intimního.

Výstava nazvaná Na věčnou památ je souborem akvarelů a pohyblivých obrazů, jako náhrobní kámen rozbitý plynutím času navzdory příslibu věčnosti vyrytému do mramoru. Na věčnou památ je vysoce subjektivní přehlídkou vzpomínkových praktik na různých místech Evropy, Asie, Afriky i jinde.

Vernisáž, na kterou jste srdečně zváni, se bude konat 18. 1. 2023 v 17 hodin. 


O autorovi : 

Tvorba Adalberta Khana je ovlivněna jeho četnými cestami do Asie, konkrétně do Indie, země, jejíž jazyk a kulturu studoval a jejíž filmovou tvorbu vášnivě sleduje.

Je členem kolektivního ateliéru Houloc a pravidelně vystavuje své obrazy ve Francii a v České republice. Jeho nejnovější série akvarelů a animovaných videí Na věčnou památ je výsledkem pětiletého výzkumu světa hřbitovů a pietních míst v mnoha zemích. 

Věnuje se také filmové režii, právě dokončil krátký film Le seul risque c'est la catastrophe, v němž Arielle Dombasle hraje ženu, která estetizuje svůj život až do krajnosti.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem