fr  /  cz

DEN ZEMĚ: Sucho nad vodou

Francie, Belgie, 2022, 90 min

Dokumentární
V fulbštině s anglickými titulky

Režie Aïssa Maïga

Kino 35
Štěpánská 35, Praha 1

Po filmu debata s Safiétou Sanfo, ekonomkou z Burkiny Faso, odborníkem na zemědělství v západní Africe a členem WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adpated Land Use).

Klimatická změna se netýká jen míst, ve kterých dochází k největšímu znečišťování. Měnící se podnebí a snižující se počet srážek ovlivňuje život v oblastech Afriky, kde způsobuje katastrofální sucha. Ve vesnici Tatiste v nigerijském sahelu prší jen dva měsíce v roce. Místní muži na dlouhé týdny opouštějí své domovy a vyhledávají úrodné pastviny pro hospodářská zvířata. Ženy chodí denně s plastovými kanystry desítky kilometrů ke vzdáleným studnám s pitnou vodou. Naději na zásadní změnu přináší až příslib neziskové organizace vybudovat ve vesnici dvousetmetrový vrt, přečerpávající na povrch zásoby z obrovského naleziště podzemních vod. Na pozadí této události sledujeme pod paprsky spalujícího saharského slunce dynamicky zachycené dospívání mladé dívky, která má za úkol hlídat obydlí své rodiny a starat se o nejmladší sourozence.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz