fr  /  cz

Velký rozhovor s Ghassanem J. Hagem u příležitosti vydání českého překladu knihy Pierra Bourdieua Pascalovské meditace

U příležitosti vydání českého překladu knihy Pierra Bourdieua Méditations pascaliennes (Pascalovské meditace, vydalo Nakladatelství Karolinum, překlad Jan Petříček) a v rámci série seminářů k odkazu Pierra Bourdieua pořádaných CEFRESem, Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR vás zveme na velký rozhovor s profesorem Ghassanem J. Hagem ve Francouzském institutu v Praze.


Ghassan J. Hage je libanonsko-australský antropolog, profesor na univerzitě v Melbourne a v současnosti hostující profesor na Institutu Maxe Plancka v Halle. Po absolvování Macquarie University a Univerzity v Nice spolupracoval s Pierrem Bourdieuem na EHESS.


Diskuse, kterou bude moderovat Yasar Abu Ghosh, profesor a výzkumník v oblasti sociokulturní antropologie, bude věnována představení knihy Pascalovské meditace a jejímu zařazení do vědecké dráhy Pierra Bourdieua.


V angličtině a češtině se simultánním překladem. Vstup zdarma, v závislosti na kapacitě míst (doporučujeme rezervaci).


Velký rozhovor s profesorem Ghassanem J. Hagem se koná ve spolupráci s CEFRES a Nakladatelstvím Karolinum.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem