fr  /  cz

Festival francouzského filmu | Nová hračka

JAMES HUTH a SONJA SHILLITO

Známý režisér francouzských komedií představí svůj poslední film spolu se scenáristkou snímku.

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha 1
777 111 824

Serial Lover: Vraždí z lásky, 1998 | Brice de Nice, 2005 | Un Bonheur n’arrive jamais seul, 2012

Biografie James Huth

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz