fr  /  cz

Fragilités

Vstup zdarma

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1

20. 10. - 8. 1.
Galerie Rudolfinum
Zdarma

Křehkost se v posledních letech dostala do popředí jako klíčový koncept, jehož prostřednictvím lze vytvářet nové představy o lidských i ekologických poměrech. Výstava Fragilités rozvíjí obavy, vize a citové odezvy tvůrců, kteří se křehkostí hluboce zabývají a reflektují její napětí, spletitosti i paradoxy. Zpochybňuje tradiční význam křehkosti ve smyslu slabosti, bezmoci či pasivity, a naopak ji považuje za zdroj síly a dění, aktivně podporující vzájemné provázanosti.

Výstava spojuje několik generací, z nichž nejstarší je zastoupena díly Louise Bourgeois, Marii Bartuszové, Gety Brătescu a Aliny Szapocznikow, které propojuje síť spojitostí. Smyslná, hloubavá a transformativní křehkost v jejich tvorbě přináší alternativy k dominantním představám o lidském těle jakožto celistvé a integrované entitě. Hranice mezi celistvostí a roztříštěností, smyslností a bezútěšností, mužstvím a ženstvím, zůstávají rozostřené a v proměnlivé organické formě. Jejich novátorské průzkumy přijaly za své něco, co bychom dnes nazvali écologie du sensible (ekologie cítění) – hlubokou, intuitivní pozornost a reakci na naše prostředí.


Další vystavující tvůrci usilují o ztvárnění nestálosti lidské povahy osvojením transfigurace a metamorfózy. Vědomí závislosti všech živých tvorů na životním prostředí a sobě navzájem ještě posílilo v kontextu současných krizí. Tyto myšlenky již dříve rozvinuli umělci a myslitelé, kteří už léta poukazují na neviditelné vazby spojující nás s ostatními bytostmi a na nesčetné způsoby, kterými jsme provázáni s ekosystémy. Výstava fragilités v reakci na tyto myšlenky předkládá křehkost jako prizma a jazyk. Upozorňuje, že ani síla, ani zranitelnost nepřicházejí v očekávaných podobách, a že v křehkých spojeních mezi těly a zemí tkví skutečná síla.

Vedle známých francouzských umělců jsou zde představena díla umělců žijících ve Francii, kteří vystavují v Čechách poprvé: Louise Bourgeois, Bianca Bondi, Susanna Fritscher, Kapwani, Barthélémy Toguo a Anri Sala, která reprezentovala Francii na Bienále v Benátkách v roce 2013.

Komisařky: Elena Sorokina, Silvia Van Espen

Vstup volný
 

Informace: https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/pripravujeme/fragilites/

Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Vernisáž 19/10

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz