fr  /  cz

Randa Maroufi na Festivalu Fotograf

Francouzský institut v Praze a Goethe-Institut podporují v rámci svého programu FEM2/2, Das Jahr de l'égalité, financovaného Francouzsko-německým kulturním fondem, výstavu:

Randa Maroufi: Les Intruses, 2018-19 (Vetřelkyně), kterou pořádá Festival Fotograf v Ústí nad Labem od 1. října 2022 do 18. ledna 2023.

Ve svém cyklu Les Intruses / Vetřelkyně Randa Maroufi zpochybňuje a decentralizuje genderovou reprezentaci, kterou (re)produkujeme ve veřejném prostoru: po dobu trvání inscenované scény „vetřelkyně“ okupují ulice, terasy a parky. Zaujímají stejná gesta a pózy, jaké by na takových místech zaujímali muži. Ženy hrají karty, jen tak se poflakují, sledují fotbalový zápas – aniž by přitom zpochybňovaly svou přítomnost či vystupování. To, čeho by si normálně nikdo nevšiml, se ve chvíli, kdy jsou genderové role obráceny, stává nápadným: přítomnost žen na Maroufiných snímcích odhaluje jejich nepřítomnost v každodenní realitě. Zároveň díky nim spatřujeme, že realita může být i jiná. 

Randy Maroufi zdůrazňuje, že přístupnost veřejného prostoru je také otázkou nepsaných pravidel a internalizovaných rutin. Svými „vetřelkyněmi“ převrací genderově specifické obývání prostoru a zpochybňuje mužská privilegia a nerovné rozdělení odůvodněné přítomnosti na veřejnosti. Její „vetřelkyně“, prezentované ve veřejném prostoru, si nejenže pohrávají s naším vnímáním, ale také nás vyzývají, abychom se k nim připojily. Maroufi ve své tvorbě pracuje s médiem filmu, fotografie, instalace i zvuku, zabývá se využitím veřejného prostoru a genderovými otázkami. K dílu přistupuje s politickým záměrem, často zpochybňuje status obrazů a hranice reprezentace. randamaroufi.com

Festival Fotograf à Ústí nad Labem představuje díla ve veřejném prostoru a zasazuje se o to, aby byla občanská místa důležitým prvkem při vytváření společnosti, v níž mohou všichni občané uplatňovat svá lidská práva a svobody. Takovými prostory nejsou jen parky, dvorky a náměstí, ale také veřejné instituce a stále častěji i digitální prostředí.

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými a mimopražskými galeriemi.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz